Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om afslag på henvist arbejde

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Afslag på henvist arbejde - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Jobcenterets, a-kassens eller anden aktørs henvisning til arbejde (henvisningsbrevet). Dokumentation for, at medlemmet har modtaget henvisningsbrevet fra jobcenteret, a-kassen eller anden aktør. Arbejdsgiverens tilbagemelding til jobcenteret om årsagen til, at medlemmet ikke blev ansat, hvis det er jobcenteret eller anden aktør der har henvist, hvis relevant. Medlemmets forklaring på afslaget og dokumentation herfor.
  5. Har a-kassen vejledt om selvforskyldt ledighed, pligten til at tage henvist arbejde og om gentagelsesvirkning. Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation og oplysning om dato(er) for vejledningen.
  6. Hvis der er truffet afgørelse om tilbagebetaling og sanktion, skal a-kassen også anvende "Bilagsliste om tilbagebetaling og sanktion"
Sidst opdateret: 21-03-2024