Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagslister til klage- og dispensationssager

Når en a-kasse sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, skal den relevante bilagsliste altid udfyldes og medsendes.

A-kasserne skal udfylde og sende den relevante bilagsliste, når den sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring via den sikre elektroniske udveksling.

Elektronisk sagsudveksling

Er der ikke en relevant bilagsliste, skal a-kassen bruge ”Bilagsliste i andre typer klagesager”.

A-kasserne skal have installeret Adobe Acrobat 8 eller en senere version for at kunne udfylde bilagslisterne.

A-kasserne kan downloade bilagslisterne til deres eget sagsbehandlingssystem ved at højreklikke på den valgte bilagsliste og herefter trykke på ”Gem på egen destination”.

Medlemskab

Kontingentrestance og slettelse - bilagsliste

Lønmodtagere – ret til dagpenge

Beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere - bilagsliste 
Indkomst-/beskæftigelseskrav for lønmodtagere - bilagsliste

Selvstændige erhvervsdrivende

Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende - bilagsliste
Indkomstkrav for selvstændige erhvervsdrivende – bilagsliste 
Bibeskæftigelse - bilagsliste 
Ophør med selvstændig virksomhed - bilagsliste 

Selvforskyldt ledighed

Afskedigelse - bilagsliste 
Afslag på henvist arbejde - bilagsliste 
Afslag på tilbud - bilagsliste 
Egen opsigelse - bilagsliste
Ophør i tilbud - bilagsliste

Rådighed

Frigørelsesattester - bilagsliste
Manglende jobsøgning - bilagsliste

Manglende rådighed - bilagsliste
Tilmelding i jobcenteret - bilagsliste
Udeblivelser fra møder - bilagsliste

Jobrettet uddannelse - bilagsliste

Efterløn

Dispensation efter § 74a, stk. 7 - bilagsliste
400-timers ordningen - bilagsliste
Skattefri præmie - bilagsliste

Tilbagebetaling og sanktion

Tilbagebetaling og sanktion - bilagsliste

Andre bilagslister 

Reguleringer - bilagsliste

Tekniske belægninger - bilagsliste

Løbende karens - bilagsliste

Befordringsgodtgørelse - bilagsliste

Feriedagpenge - bilagsliste

Bilagsliste i andre typer klagesager

Sidst opdateret: 22-05-2023