Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

ARVID - afgørelser m.m. i klagesager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

ARVID er en samling vejledende udtalelser og konkrete afgørelser i klagesager om arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

ARVID

Sidst opdateret: 21-03-2024