Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse med udgangspunkt i fire fokusområder og sender et årligt tilsynsbrev.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ressortministerier tilsyn med bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Der er tale om et overordnet tilsyn med, om Udbetaling Danmarks bestyrelse driver Udbetaling Danmark i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet skal således ikke kontrollere eller monitorere den daglige drift i Udbetaling Danmark  da det er bestyrelsens ansvar.

Tilsynet har fire fokusområder:

  1. Effektiv administration af offentlige ydelser og tilskud til borgere og virksomheder.
  2. Borgeren i centrum og retssikkerhed i administrationen.
  3. Forbedret borgerservice gennem en digital ydelsesadministration baseret på digital selvbetjening mv.
  4. Bedre kontrol med fokus på forebyggelse af snyd og fejludbetalinger på eget sagsområde og for andre myndigheder.

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor ministeren sender et tilsynsbrev, der bygger på blandt andet følgende materiale:

  • Udbetaling Danmarks årsrapport
  • Udbetaling Danmarks interne og eksterne revisionsprotokollater,
  • Beretningen fra Udbetaling Danmarks bestyrelse til tilsynet inkl. en række nøgletal til belysning i udviklingen i effektiviseringer, retssikkerhed, digitalisering og kontrol
  • Redegørelser fra klageinstanserne om kvaliteten i sagsbehandlingen i klagesager, fx fra Ankestyrelsen
  • Kundeambassadørens rapport om klager over Udbetaling Danmark

Ministeren afholder et opfølgende tilsynsmøde med bestyrelsens forretningsudvalg, hvor tilsynsbrevet og andre opmærksomhedspunkter for tilsynet drøftes.

Udbetaling Danmark er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar, der er oprettet ved lov og varetager i dag en række myndighedsopgaver.

Tilsynsmateriale for 2020

Tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2021 for regnskabsåret 2020 (pdf) (nyt vindue)Tilsynsskema 2021 for regnskabsåret 2020 (pdf) (nyt vindue)Bilag 1 - Tilsynsskema (pdf) (nyt vindue)Bilag 2 - Tilsynsskema (pdf) (nyt vindue)Nøgletalstabeller for 2020 (pdf) (nyt vindue)Udbetaling Danmarks årsrapporter (nyt vindue)Ankestyrelsens redegørelse over behandlingen af sager fra Udbetaling Danmark (nyt vindue)Udbetaling Danmarks bestyrelses svar på det årlige tilsynsbrev for 2020 (pdf) (nyt vindue)Administrationens supplerende svar på det årlige tilsynsbrev for 2020 (pdf) (nyt vindue)

Tilsynsmateriale for 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering af Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende remonstration (omgørelse) i forhold til genberegninger på boligstøtteområdet (pdf) (nyt vindue)Tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2020 vedrørende 2019(pdf) (nyt vindue)Tilsynsskema 2020 vedrørende 2019 inklusiv bilag 1 og 2 (pdf) (nyt vindue)Nøgletalstabeller for 2019 (pdf) (nyt vindue)Udbetaling Danmarks årsrapporter (nyt vindue)Ankestyrelsens redegørelse over behandlingen af sager fra Udbetaling Danmark (nyt vindue)Udbetaling Danmarks bestyrelses svar på det årlige tilsynsbrev for 2019 (pdf) (nyt vindue)Administrationens supplerende svar på det årlige tilsynsbrev for 2019 (pdf) (nyt vindue)

Tilsynsmateriale for 2018

Tilsynsbrev til bestyrelsen for Udbetaling Danmark 2019 vedrørende 2018 (pdf) (nyt vindue)Nøgletalstabeller for 2018 (pdf) (nyt vindue)Udbetaling Danmarks årsrapport 2018 (pdf) (nyt vindue) Ankestyrelsens redegørelse over behandlingen af sager fra Udbetaling Danmark (nyt vindue)Bestyrelsens svar på tilsynsbrev vedrørende Udbetaling Danmarks årsrapport for 2018 m.v. (pdf) (nyt vindue)Administrationens supplerende svar på tilsynsbrev vedrørende Udbetaling Danmarks årsrapport for 2018 m.v. (pdf) (nyt vindue)

Tilsynsmateriale for 2017

Udbetaling Danmarks årsrapport 2017 (pdf) (nyt vindue) Ankestyrelsens redegørelse over behandlingen af sager fra Udbetaling Danmark her (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-01-2022
} }, false);