Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Medlemskab af en a-kasse

Som udgangspunkt kan en person frit kan vælge, hvilken a-kasse der ønskes medlemskab af.

En person kan som udgangspunkt frit vælge, hvilken a-kasse personen ønsker at være medlem af.

Nogle a-kasser har dog fastsat en afgrænsning af, hvilke grupper der kan optages som medlemmer, herunder som lønmodtagere og som selvstændige erhvervsdrivende.

A-kassernes medlemskontingenter varierer, og derfor er der forskellige kontingentsatser afhængig af typen af medlemskabet. Fx om personen optages på baggrund af deltidsarbejde eller fuldtidsarbejde, om personen er under uddannelse eller om personen er senior.

Medlemskontingenter består blandt andet af bidrag til staten, der er er fastlagt i lovgivningen og er ens for alle a-kasser. Desuden består medlemskontingent af administrationsbidrag til a-kassen, som a-kasserne fastsætter størrelsen af administrationsbidrag fastsættes af den enkelte a-kasse. A-kassernes administrationsbidrag kan ses på A-kassernes administrationsbidrag.

Styrelsen fører statistik over a-kassernes kontingenter og medlemstal.

A-kassernes medlemstal

Sidst opdateret: 22-05-2023