Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kontrol af a-kasse-medlemmer

Styrelsen foretager en række registersamkøringer for at understøtte a-kassernes kontroller af medlemmernes adfærd for at sikre, at der ikke udbetales dagpenge på forkert grundlag.

A-kasserne foretager løbende kontroller af de enkelte a-kassers administration og udbetaling af dagpenge til ledige medlemmer. Styrelsen understøtter a-kassernes kontrolarbejde ved at videreformidle formodninger om fejl og uberettiget udbetaling dagpenge. Formodningerne fremkommer dels på baggrund af registersamkøringer i styrelsens digitale tilsynsmodel og anmeldelser fra andre myndigheder mv.

Digital tilsynsmodel

I forbindelse med implementeringen af dagpengereformen har styrelsen udviklet en digital tilsynsmodel, der foretager forskellige registersamkøringer på vegne af a-kasserne.

Anmeldelser

Styrelsen modtager underretninger, hvis der er mistanke om, at en borger fx er ledig og arbejder eller driver selvstændig virksomhed og samtidig modtager ydelser fra a-kassen. Anmeldelserne kommer typisk fra kommuner, SKAT, politiet eller andre myndigheder, men enheden modtager også henvendelser fra private borgere.

Oplysningerne undersøges af a-kassen, som træffer afgørelse om en eventuel tilbagebetaling af ydelser og karantæne.

Indkomstregistret

A-kassernes kontrol med udbetalinger sker bl.a. på grundlag af oplysninger i indkomstregistret.

Styrelsen har fastsat nærmere retningslinjer for, hvordan a-kasserne tilrettelægger deres kontrol med udbetalinger. Kontrollen sker i videst muligt omfang gennem brug af indkomstregisteret om løn og arbejdstid mv. Formålet er at effektivisere kontrollen med de løbende udbetalinger af ydelser til medlemmerne.

Sidst opdateret: 02-10-2023