Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Advismodellen – tilsyn med a-kasser

Advismodellen er en del af styrelsens tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af ydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører et løbende digitalt tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af ydelser via den såkaldte Advismodel.

Advismodellen består af en række tilsynsspor, som hver kontrollerer et specifikt område af a-kassernes administration. Områderne er udvalgt ud fra hvor styrelsen vurderer, at der er en øget risiko for fejladministration i a-kasserne.

Advismodellen er blevet til med afsæt i dagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Modellen er ét af flere digitale tilsynsværktøjer, som udgør styrelsens tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af dagpenge.

Styrelsen har udviklet Advismodellen i samarbejde med seks a-kasser og brancheorganisationen Danske A-kasser.

Tilsynsspor

I Advismodellen er der for tiden syv ”undringsspor”. I hvert undringsspor kører styrelsen data fra forskellige registre sammen. Al data er på individniveau. Datasamkøringen vedrører alle a-kasser og alle udbetalinger af dagpenge i den undersøgte periode. Resultatet af datasamkøringen samles på en oversigt med sager, der viser tegn på mulig fejladministration i a-kasserne, og hvor styrelsen derfor har en grund til at ”undre sig” over a-kassens administration. I det følgende kalder vi disse sager for undringssager.

Styrelsen sender undringssagerne til a-kasserne, så a-kasserne kan undersøge sagerne. A-kasserne skal herefter melde tilbage til styrelsen, om der er sket fejladministration. Vi gennemgår dermed a-kassernes tilbagemeldinger og afslutter tilsynet med et brev til a-kasserne. Dermed får a-kasserne en fælles læring af tilsynets resultater.

Vi sender tilsyn via undringsspor ud til a-kasserne i en fast aftalt kadence med ét tilsynsspor ad gangen. Normalt undersøger vi en periode på ca. tre måneder.

Årshjul 2024 for udsendelse af spor i Advis-modellen (pdf)

Vi vil her give en kort beskrivelse af hvert undringsspor:

Spor 7 – Dagpengemodtagere uden tilmelding til jobcenter

For at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, skal personen være tilmeldt jobcenteret som dagpengemodtager og samtidigt være aktivt arbejdssøgende.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om et ledigt a-kassemedlem står tilmeldt jobcenteret som dagpengemodtager i de perioder, hvor medlemmet modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Tilsynsspor 7 – Manuel

Tilsynsspor 7 – Vejledning til svarark

Spor 9 – Dimittendsats og forsørgerstatus

Når et ledigt a-kassemedlem opnår ret til dagpenge som dimittend, skal medlemmet have dagpenge med et fast beløb. Beløbet udgør 82 pct. af den højeste dagpengesats, hvis medlemmet er forsørger, og 71,5 pct. af den højeste dagpengesats, hvis medlemmet ikke er forsørger.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om a-kassemedlemmer - der har opnået ret til dagpenge som dimittend - får den korrekte dagpengesats som henholdsvis forsørger og ikke forsørger.

Tilsynsspor 9 - Manual

Tilsynsspor 9 - Vejledning til svarark

Spor 12 – Indplacering med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Når en person bliver indplaceret i dagpengesystemet som lønmodtager og samtidigt har et aktivt CVR-nr., skal personen opfylde et beskæftigelseskrav, for at den selvstændige virksomhed kan betragtes som bibeskæftigelse.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om a-kassemedlemmer - som er indplaceret som lønmodtagere og som har et aktivt CVR-nr. - opfylder det lovbestemte beskæftigelseskrav.

Tilsynsspor 12 - Manual

Tilsynsspor 12 - Vejledning til svarark

Spor 13 – 30 uger med ret til supplerende dagpenge med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Et ledigt a-kassemedlem har ret til supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 104 uger.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om a-kassen udbetaler supplerende dagpenge ud over de 30 uger, som medlemmet har ret til. Sporet udsøger kun medlemmer, som har et aktivt CVR nummer.

Tilsynsspor 13 - Manual

Tilsynsspor 13 - Vejledning til svarark

Spor 19 – Regulering over 37 timer med og uden sanktion

For at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, skal medlemmet på sit dagpengekort i den aktuelle måned angive, hvis medlemmet har haft arbejde m.v.

A-kassen skal kontrollere, om medlemmets oplysninger på dagpengekortet er i overensstemmelse med de løntimer, som medlemmets arbejdsgiver har indberettet til Indkomstregistret.

Hvis et medlem er blevet reguleret for mere end 37 timer, og a-kassen vurderer, at medlemmet har afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder for dermed at få udbetalt ydelser med urette, skal medlemmet have en effektiv karantæne på 74 timer.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om a-kasserne sanktionerer korrekt, når et medlem er blevet reguleret for mere end 37 timer.

Spor 21 – 30 uger med ret til supplerende dagpenge ved lønarbejde

Et ledigt a-kassemedlem har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om a-kassen udbetaler supplerende dagpenge ud over de 30 uger, som medlemmet har ret til. Sporet udsøger kun medlemmer, som ikke har et aktivt CVR nummer.

Tilsynsspor 21 - Manual

Tilsynsspor 21 - Vejledning til svarark

Spor 226 – Krav om 4 ugers forudgående ledighed før eksport af dagpenge

Et ledigt a-kassemedlem har ret til at eksportere sine dagpenge til et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Færøerne, hvis medlemmet har været tilmeldt jobcenteret og har stået til rådighed i mindst 4 uger inden afrejse.

Formålet med dette spor er at kontrollere, om et medlem har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 4 uger inden eksport af dagpenge til et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Færøerne.

Tilsynsspor 226 - Manual

Tilsynsspor 226 - Vejledning til svarark

Sidst opdateret: 08-03-2024