Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

A-kasseindblik

Indblik i a-kassernes administration af reglerne om rådighed

A-kasseindblik giver et indblik i dagpengemodtageres jobsøgning, a-kassernes afholdelse af CV-og rådighedssamtaler samt a-kassernes sanktionspraksis. Styrelsen følger løbende udviklingen i tallene, som led i det moderne rådighedstilsyn, der blev aftalt i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (trepart II) fra august 2016.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

• Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
• Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
• Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Benchmarking af afholdte CV-samtaler og rådighedssamtaler

Styrelsen viser a-kassernes afholdelse af CV- og rådighedssamtaler. Benchmarkingen giver mulighed for at sammenligne a-kassernes afholdelse af CV- og rådighedssamtaler. Benchmarkingen af afholdte samtaler består af to målinger:

  1. En øjebliksmåling af afholdte CV-samtaler for ledighedsberørte, som fik en samtale i benchmarking måneden eller havde samtalefrist i måneden. Målingen fokuserer dermed på samtaledatoen, samt deadline for afholdelse af samtalen.
  2. En bestandsmåling af samtalestatus for CV-samtalen for alle ledighedsberørte i benchmarkmåneden uafhængigt af hvornår samtalen er afholdt.

Rådighedstilsynet med a-kassernes afholdelse af CV- og rådighedssamtaler er baseret på a-kassernes indberetning til styrelsen.

Benchmarking af afholdte CV-samtaler

A-kassen skal afholde en CV-samtale senest to uger efter medlemmets tilmelding som arbejdssøgende. Alle dagpengemodtageres samtalestatus inddeles i fire kategorier:

  1. Grøn: ledige, som har fået en CV-samtale inden for fristen.
  2. Lysegrøn: (optræder kun i bestandsmålingen): ledige, som endnu ikke har fået en CV-samtale og som ikke har nået fristen for afholdelse af en cv-samtale.
  3. Gul: ledige, som har fået en CV-samtale for sent.
  4. Rød: ledige, hvor fristen for cv-samtale er overskrevet og som endnu ikke har modtaget en cv-samtale

Benchmarking af afholdte cv-samtaler (nyt vindue)

Benchmarking af afholdte rådighedssamtaler

A-kassen skal vurdere et medlems rådighed ved to personlige samtaler i a-kassen inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagt ledighed. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. Alle dagpengemodtageres samtalestatus inddeles i fire kategorier:

  1. Grøn: ledige, som har fået en rådighedssamtale inden for fristen.
  2. Lysegrøn: (optræder kun i bestandsmålingen): ledige, som endnu ikke har fået en rådighedssamtale og som ikke har nået fristen for afholdelse af en rådighedssamtale.
  3. Gul: ledige, som har fået en rådighedssamtale for sent.
  4. Rød: ledige, hvor fristen for rådighedssamtalen er overskrevet og som endnu ikke har modtaget en rådighedssamtale

Benchmarking af afholdte rådighedssamtaler (nyt vindue)

Sanktionspraksis i a-kasserne

A-kassen skal på baggrund af negative underretningspligtige hændelser fra jobcenteret, samt hændelser i a-kassen vurdere om den ledige står til rådighed eller om den ledige skal sanktioneres. Målingen af a-kassernes sanktionspraksis viser andelen og antallet af sanktionerede dagpengemodtagere fordelt på a-kasser.

Opgørelsen af a-kasserens sanktionering af dagpengemodtagere kan endvidere opgøres på følgende sanktionstyper:

1a. Udelukkelse fra dagpenge i en periode
2a. Karantæne for rådighed og selvforskyldt ledighed
3a. Gentagelsesvirkning med arbejdskrav
4a. Andre sanktioner med arbejdskrav

Visning af sanktionspraksis i a-kasserne (nyt vindue)

Metodebeskrivelser

Styrelsen har i samarbejde med Danske A-kasser og a-kasserne udarbejdet de metodikker som ligger bag målingerne. Du kan læse mere om visningerne i nedenstående metodebeskrivelser.

Metodebeskrivelse for benchmarking af dagpengemodtagernes jobsøgning (pdf) (nyt vindue)

Metodebeskrivelse for benchmarking af afholdte cv-samtaler (pdf) (nyt vindue)

Metodebeskrivelse for benchmarking af afholdte rådighedssamtaler (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed i forhold til jobsøgning og samtaler.

Administrationsmodel for benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (pdf) (nyt vindue)

Administrationsmodel for benchmarking af afholdte cv-samtaler (pdf) (nyt vindue)

Administrationsmodel for benchmarking af afholdte rådighedssamtaler (pdf) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 22-05-2023