Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

A-kasseindblik

Indblik i a-kassernes administration af reglerne om rådighed

A-kasseindblik giver et indblik i dagpengemodtageres jobsøgning samt a-kassernes sanktionspraksis. Styrelsen følger løbende udviklingen i tallene, som led i det moderne rådighedstilsyn, der blev aftalt i trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (trepart II) fra august 2016.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

• Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
• Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
• Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

Sanktionspraksis i a-kasserne

A-kassen skal på baggrund af negative underretningspligtige hændelser fra jobcenteret, samt hændelser i a-kassen vurdere om den ledige står til rådighed eller om den ledige skal sanktioneres. Målingen af a-kassernes sanktionspraksis viser andelen og antallet af sanktionerede dagpengemodtagere fordelt på a-kasser.

Opgørelsen af a-kasserens sanktionering af dagpengemodtagere kan endvidere opgøres på følgende sanktionstyper:

1a. Udelukkelse fra dagpenge i en periode
2a. Karantæne for rådighed og selvforskyldt ledighed
3a. Gentagelsesvirkning med arbejdskrav
4a. Andre sanktioner med arbejdskrav

Visning af sanktionspraksis i a-kasserne

Metodebeskrivelse

Styrelsen har i samarbejde med Danske A-kasser og a-kasserne udarbejdet de metodikker som ligger bag målingen om dagpengemodtagernes jobsøgning. Du kan læse mere om visningen i nedenstående metodebeskrivelse.

Metodebeskrivelse for benchmarking af dagpengemodtagernes jobsøgning (pdf)

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om rådighed i forhold til jobsøgning.

Administrationsmodel for benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (pdf)

 

 

Sidst opdateret: 02-05-2024