Spring over hovedmenu

Bilagslister til klage- og dispensationssager

Når en a-kasse sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, skal den relevante bilagsliste altid udfyldes og medsendes.

A-kasserne skal udfylde og sende den relevante bilagsliste, når den sender sager til behandling i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring via den sikre elektroniske udveksling.

Elektronisk sagsudveksling

Er der ikke en relevant bilagsliste, skal a-kassen bruge ”Bilagsliste i andre typer klagesager”.

A-kasserne skal have installeret Adobe Acrobat 8 eller en senere version for at kunne udfylde bilagslisterne.

A-kasserne kan downloade bilagslisterne til deres eget sagsbehandlingssystem ved at højreklikke på den valgte bilagsliste og herefter trykke på ”Gem på egen destination”.

Medlemskab

Kontingentrestance og slettelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Lønmodtagere – ret til dagpenge

Beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Indkomst-/beskæftigelseskrav for lønmodtagere - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Selvstændige erhvervsdrivende

Beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Indkomstkrav for selvstændige erhvervsdrivende – bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Bibeskæftigelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Ophør med selvstændig virksomhed - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Selvforskyldt ledighed

Afskedigelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Afslag på henvist arbejde - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Afslag på tilbud - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Egen opsigelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Ophør i tilbud - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Rådighed

Frigørelsesattester - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Manglende jobsøgning - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Manglende rådighed - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Tilmelding i jobcenteret - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Udeblivelser fra møder - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Jobrettet uddannelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Efterløn

Dispensation efter § 74a, stk. 7 - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
400-timers ordningen - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Skattefri præmie - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Tilbagebetaling og sanktion

Tilbagebetaling og sanktion - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Andre bilagslister 

Reguleringer - bilagsliste (pdf) nyt vindue)

Tekniske belægninger - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Løbende karens - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)

Befordringsgodtgørelse - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Feriedagpenge - bilagsliste (pdf) (nyt vindue)
Bilagsliste i andre typer klagesager

Sidst opdateret: 05-04-2022