Spring til hovedindhold

Tilsyn, kontrol og klager over a-kassernes afgørelser

Styrelsen udfører tilsyn og kontrol vedr. beskæftigelsesområdet, feriefonde og Udbetaling Danmarks bestyrelse. Vi behandler også klager over a-kassers afgørelser.

Tilsyn og kontrol med a-kasser

Styrelsen fører tilsyn med a-kasserne på baggrund af datamateriale, som a-kasserne har pligt til at sende til styrelsen om administration af reglerne inden for den lovgivning, der er fastsat for a-kasserne.

 

Tilsyn og kontrol med a-kasser

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Tilsyn med kommuner

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

 

Tilsyn med kommuner

Tilsynsstrategi og tilsynsplan

Med tilsynsstrategi og -plan følger styrelsen op på, om beskæftigelseslovgivningen er implementeret og administeret i overensstemmelse med Folketingets intentioner.

Tilsynsstrategi og tilsynsplan

Feriefonde

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med ca. 140 private feriefonde.

 

Feriefonde

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse med udgangspunkt i fire fokusområder og sender et årligt tilsynsbrev.

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet rådgiver beskæftigelsesministeren om styrelsens tilsynsvirksomhed.

 

Tilsynsrådet