Spring til hovedindhold

Aftale om enklere og skærpede sanktioner

Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger blev indgået den 16. november 2018. Loven, der udmønter aftalen, blev vedtaget den 20. december 2019.

Reformens intentioner

Intentionerne med kontanthjælpsreformen er bl.a.:

  • Forenkling af sanktionssystemet med færre sanktionssatser.
  • Klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde
  • Forenkling af kommunernes vejledningspligt over for ydelsesmodtagerne.

Aftaletekst og lovforslag

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger (pdf) (nyt vindue)

Folketingets hjemmeside: L 66 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)

Startvejledning til landets kommuner m.fl.

Startvejledningen orienterer om vedtagelse af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.). Startvejledningen blev udsendt den 20. december 2019.

Startvejledning: Skrivelse om orientering om vedtagelse af lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) (pdf) (nyt vindue)

Pjecer til landets kommuner m.fl.

Med henblik på at bidrage til en letforståelig vejledning af lovens målgrupper, er der udarbejdet en række pjecer til landets kommuner m.fl. Kommunerne m.fl. kan modificere pjecerne og skal selv opdatere pjecerne med gældende sanktionssatser.

På denne side kan du finde information om kommende og igangsatte aktiviteter, der skal understøtte implementeringen af sanktionsaftalen.

Du kan desuden læse om de forskellige værktøjer, der knytter sig til aftalen, fx pjecer.

Startvejledning til landets kommuner m.fl.

Startvejledningen orienterer om vedtagelse af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.). Startvejledningen blev udsendt den 20. december 2019.

Startvejledning til sanktionsaftalen (PDF) (nyt vindue)

Pjecer til landets kommuner m.fl.

Med henblik på at bidrage til en letforståelig vejledning af lovens målgrupper, er der udarbejdet en række pjecer til landets kommuner m.fl. Kommunerne m.fl. kan modificere pjecerne og skal selv opdatere pjecerne med gældende sanktionssatser.

Pjece til jobparate kontanthjælpsmodtagere (Word) (nyt vindue)Pjece til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Word) (nyt vindue)Pjece til åbenlyst uddannelsesparate (Word) (nyt vindue)Pjece til uddannelsesparate (Word) (nyt vindue)Pjece til aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp (Word) (nyt vindue)Pjece til aktivitetsparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (Word) (nyt vindue)Pjece til jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (Word) (nyt vindue)Pjece til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb (Word) (nyt vindue)Pjece til ressourceforløbsydelse i jobafklaring (Word) (nyt vindue)Pjece til ledighedsydelse (Word) (nyt vindue)

Følgende guide indeholder tiltag til nedbringelse af sygefraværet blandt borgere der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.Guide om mulige tiltag til nedbringelse af sygefraværet blandt borgere der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (PDF) (nyt vindue)