Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rådighedstilsyn om dagpengemodtageres jobsøgning

Smileyordning viser jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser.

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre smileykategorier:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning på jobsøgningen blandt dagpengemodtagere på tværs af a-kasser. Opgørelsen opdateres løbende.

Vi gør opmærksom på, at der kan opleves sporadiske udfald ved åbning af opgørelsen via Internet Explorer.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Formålet med benchmarkingen er at følge op på søgeadfærden
blandt dagpengemodtagere. Du kan læse mere om benchmarking af dagpengemodtagernes registrerede jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af vores tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om lediges jobsøgning, som du kan læse.

Tilsyn med a-kassernes administration (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 04-12-2018