Spring over hovedmenu

Datakilder i den midlertidige statslige beregning af kommunernes refusion og medfinansiering

Kommunernes refusion og medfinansiering opgøres på baggrund af en række datakilder.

Indtil den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgøre kommunernes statslige refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og medfinansiering (inkl. medfinansiering af a-kassernes udgifter til befordringsgodtgørelse).

Opgørelsen sker på baggrund af antallet af berørte uger med forsørgelsesydelser på individniveau. Oplysninger om hvilke forsørgelsesydelser kommunens borgere har modtaget sker ved at danne forløb af uger på baggrund af oplysninger, som kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark i dag registrerer i egne økonomi- og sagsbehandlingssystemer, og som indberettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Notat om de konkrete datakilder og kontonumre der anvendes for hver enkelt forsørgelsesydelse (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over datakilder og kommunale kontonumre, henholdsvis før 2016 og efter refusionsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2016 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 30-01-2023