Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Rådighedstilsyn om dagpengemodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser.

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning på jobsøgningen blandt dagpengemodtagere på tværs af a-kasser. Opgørelsen opdateres løbende.

Undlad at åbne Benchmarking opgørelsen i Internet Explorer, da der kan der opleves udfald. Vælg at åbne opgørelsen i en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Formålet med benchmarkingen er at følge op på søgeadfærden blandt dagpengemodtagere. Du kan læse mere om benchmarking af dagpengemodtagernes registrerede jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af vores tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om lediges jobsøgning, som du kan læse.

På baggrund af, suspensionen af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, følger styrelsen ikke skriftlig følge op over for a-kasser og jobcentre, der har et lavt niveau af registreret jobsøgning.

Tilsyn med a-kassernes administration 

 

Sidst opdateret: 18-12-2020