Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner.

Tilsynet med kommunernes rådighedsvurderinger sker i sager om jobparate modtagere af kontanthjælp eller integrationsydelse.

Rådighedstilsynet omfatter kommunernes afgørelser, hvor styrelsen undersøger om kommunerne har afgjort den enkelte sag korrekt efter reglerne. Hvis sager er afgjort i uoverensstemmelse med reglerne, og der fejlagtigt er udbetalt kontanthjælp, mister de relevante kommuner retten til statsrefusion for udgifterne.

Når styrelsen har afsluttet tilsynet i kommunerne, modtager kommunerne en rapport med det samlede resultat. Kommunalbestyrelsen i den aktuelle kommune skal behandle rapporten på et møde.

Sidst opdateret: 27-08-2020