Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Rådighedstilsyn om jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtagere i de enkelte kommuner.

Styrelsen viser jobparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtagere jobsøgning på tværs af kommuner.

Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtagere og understøtter kommunernes rådighedsarbejde.

Alle jobparate kontanthjælpsmodtageres og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 6 jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end 6 jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres og selvforsørgelses- og hjemrejseydelses- og overgangsydelsesmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog, og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af kommunernes opfølgning på jobsøgningen blandt jobparate ydelsesmodtagere. Opgørelsen opdateres løbende.

Benchmarking af jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Du kan læse mere om metoden bag benchmarkingen af jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking (pdf) (nyt vindue)

Benchmarkingen for jobparate ydelsesmodtagere er opbygget på samme måde som opgørelsen af dagpengemodtageres jobsøgning. Dette giver mulighed for at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og ydelsesmodtagere.

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsynet med kommunernes administration af reglerne om lediges jobsøgning.

Administrationsmodel jobparate ydelsesmodtageres jobsøgning (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023