Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Tilsyn med feriefonde

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med ca. 140 private feriefonde.

En feriefond er en fond, som en privat eller offentlig virksomhed opretter. Feriefonden får indbetalt medarbejdernes uhævede feriepenge, som derfor ikke tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond. Pengene kan dernæst anvendes til ferieformål for virksomhedens medarbejdere.

Virksomheden skal opfylde følgende krav for at få lov til at oprette en feriefond:

  • Virksomheden skal være omfattet af en overenskomst med en feriegarantiordning.
  • Fondens vedtægter skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Vi sikrer, at feriefondens vedtægter overholder ferieloven og fondsbekendtgørelsen, og at midlerne bruges efter formålet. Dette sker i samarbejde med Civilstyrelsen.
  • I løbet af de første 4 år skal fonden have opsparet mindst 250.000 kr. Virksomheden skal garantere, at den om nødvendigt vil dække det manglende beløb.
  • 30 % af de uhævede feriepenge for optjeningsårene 2015, 2016 og 2017 skal indbetales til staten.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med ca. 140 private feriefonde. Det betyder, at vi kan beslutte, at en feriefond indtil videre selv kan forvalte og disponere over uhævede feriepenge, samt at vi kan indstille til Civilstyrelsen, at en feriefond skal godkendes til fritagelse fra fondsloven og i stedet være under vores tilsyn. Når fonden er godkendt, fører vi tilsyn med, at de uhævede feriepenge anvendes til at købe eller opføre feriefaciliteter m.v.

Tilbagebetaling af statens andel

Hvis en feriefond har udbetalt feriepenge til en lønmodtager eller har tilbagebetalt fejlindbetalte feriepenge til arbejdsgiveren, skal feriefonden ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at få tilbagebetalt statens andel af de udbetalte feriepenge.

Det kan ske i de følgende tilfælde:

  • Hvis feriepengene er udbetalt til lønmodtageren, fordi ferien er holdt i ferieåret.
  • Hvis feriepengene er blevet indbetalt på et forkert CPR-nummer.
  • Hvis der foreligger en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om overførsel af ferie. Aftalen skal være indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt udbetalingen.

Når feriefonden har udbetalt feriepenge til en lønmodtager eller har tilbagebetalt feriepenge til arbejdsgiveren, skal den udfylde ansøgningsblanketten og sende den til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen vil dernæst udbetale statens andel til feriefonden.

Blanketter

Feriefondsbestyrelsens sammensætning (blanket A) (Word) (nyt vindue)
Revisortjekliste til feriefonde (blanket B) (Word) (nyt vindue)
Erklæring for feriefonde vedr. afregning af uhævede feriepenge (blanket C) (Word) (nyt vindue)
Udpegning af reviser til feriefond (blanket D) (Word) (nyt vindue)
Ansøgning om tilbagebetaling af statens andel af uhævede feriepenge (Word) (nyt vindue)

Bilag til Bekendtgørelse nr. 1284 af 14. december 2004 om feriefonde m.v.

Bilag 1 - Standardvedtægt for feriefonde (pdf) (nyt vindue)
Bilag 2a - Standardårsrapport for feriefonde - tekstdel (pdf) (nyt vindue)
Bilag 2b - Standardårsrapport for feriefonde - taldel (Excel) (nyt vindue)
Bilag 2c - Eksempel på standardårsrapport for feriefonde - tekstdel (pdf) (nyt vindue)
Bilag 2d - Eksempel på standardårsrapport for feriefonde - taldel (Excel) (nyt vindue)
Bilag 3 - Regnskabsinstruks for feriefonde (pdf) (nyt vindue)
Bilag 4 - Revisionsinstruks for feriefonde (pdf) (nyt vindue)
Bilag 5 - Indholdsfortegnelse til bekendtgørelse nr. 1284 af 14. december 2004 om feriefonde m.v. (pdf) (nyt vindue)

 

 

Kontakt

STAR Brønderslev
Ferie-teamet
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Tlf. +45 72 21 74 02
Sikker e-mail: star@star.dk

Telefonerne er åbne fra 9-12, dog ikke onsdag

 

Sidst opdateret: 22-04-2020