Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

International Citizen Service (ICS)

Et tilbud til udenlandske medarbejdere i din virksomhed om en nem indgang til ’myndighedsdanmark’.

Der ligger ICS-centre i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

ICS drives i et samarbejde mellem Københavns-, Aarhus, Aalborg og Odense kommune og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) International Community, som er en del af Erhverv Aarhus, er også til stede i ICS i Aarhus.

I International Citizen Service kan dine udenlandske medarbejdere og eventuelle medfølgende familiemedlemmer få styr på papirarbejdet og svar på spørgsmål.

Hvad kan ICS hjælpe med?

I International Citizen Service kan dine udenlandske medarbejdere få hjælp til papirarbejdet til:

 • registreringsbevis for EU/EØS-borgere
 • personnummer
 • sundhedskort
 • NemID

Derudover kan dine medarbejdere fra lande uden for EU/EØS samt Schweiz (tredjelande), som opholder sig lovligt i Danmark, indgive ansøgning om opholdstilladelse.

ICS kan udstede personnumre og sundhedskort, hvis dine medarbejdere bor i en af de fire værtskommuner (København, Odense, Aarhus eller Aalborg) eller i en af de kommuner, som værtskommunerne har indgået aftale med om at udstede personnumre og sundhedskort på vegne af disse kommuner. Se hvilke kommuner, der har indgået aftale med værtskommunerne, på tjeklisterne:

ICS-tjeklisterne på lifeindenmark.dk/ics (nyt vindue)

Hvis dine udenlandske medarbejderes bopælskommune ikke har indgået aftale med en af ICS-værtskommunerne, om udstedelse af personnumre og sundhedskort, skal medarbejderne møde op i deres bopælskommune for at få udstedt CPR-nummer og sundhedskort.

Udover hjælp til papirarbejdet ved indrejse i Danmark, tilbyder ICS-centrene information og vejledning om:

 • Godkendelse af uddannelse og dansk autorisation til lovregulerede erhverv
 • Udstedelse af skattekort og det danske skattesystem
 • Danskundervisning
 • Dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter for børn og unge
 • Netværk og sociale aktiviteter i området
 • Omregistrering af bil
 • Dansk kørekort
 • Det danske arbejdsmarked og jobsøgning

Se mere på:

Lifeindenmark.dk/ics (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-01-2022