Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Her er gældende spørgsmål og svar om om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning som følge af corona-virus.

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område. Ordningen gælder fra og med 14. september 2020 indtil og med den 31. marts 2022. 

Reglerne findes her:

Lov nr. 2529 af 21. december 2021 om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.Lov nr. 1336 af 11. september 2020 om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 (nyt vindue)Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 1965 af 15. december 2020 om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 (nyt vindue)

Vejledning nr. 10109 af 22. december 2020 om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 (nyt vindue)

Når der i spørgsmål/svarene henvises til ”den almindelige arbejdsfordelingsordning”, er der tale om arbejdsfordelinger, der etableres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1588 af 18. december 2018 om udbetaling af dagpenge med senere ændringer.

Spørgsmålene og svarene nedenfor vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Målgrupper

Modeller for arbejdsfordeling

Tilrettelæggelse af arbejdsfordeling

Sygdom, ferie, orlov m.v.

Registrering

G-dage (arbejdsgiverbidrag)

Andet

Sidst opdateret: 07-01-2022