Spring over hovedmenu

Beregn ferie ved turnusarbejde

Hvis du arbejder i turnus, skal du holde ferie på samme måde, som du arbejder.

Turnusarbejde kan være arbejde på skiftende dage med skiftende aften- og nattevagter og et antal arbejdsfrie dage.

Din ferieuge skal afspejle din arbejdsuge. Hvis du arbejder i turnus, skal din arbejdsgiver derfor sørge for, at din ferie fordeles på lette og tunge arbejdsdage og arbejdsfri dage.

Hvis din turnus strækker sig over to eller flere uger, kan du beregne, hvor mange feriedage der skal lægges på henholdsvis arbejdsdage og arbejdsfri dage.

Først skal du finde ud af, hvor mange dage du i gennemsnit arbejder om ugen. Det gør du ved at opgøre antallet af arbejdsdage i turnusperioden, som du så dividerer med antallet af uger i turnusperioden. Hvis gennemsnittet er:

  • Fem dage eller mindre, optjener du 25 feriedage på et år
  • Mere end fem arbejdsdage per uge, optjener du 30 feriedage om året.

Derefter kan du ved hjælp af et skema beregne, hvor mange af dine feriedage der skal ligge på arbejdsdage, og hvor mange feriedage der skal ligge på arbejdsfrie dage.

Beregn din ferie ved turnusarbejde (Excel) (nyt vindue)

Afholdelse af ferie (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023