Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for nye styrkede muligheder for opkvalificering

Der knytter sig forskellige lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger til opkvalificeringsaftalerne.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger m.m., som knytter sig til opkvalificeringsaftalerne. Siden vil løbende blive opdateret.

Love

Lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft af ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021) (nyt vindue)

Lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksen og lov om en rejsegarantifond (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk og bemyndigelse til Rejsegarantifonden) (nyt vindue)

Lovene træder i kraft 1. august 2020

Bekendtgørelser og vejledninger

Der er udstedt følgende bekendtgørelser, der træder i kraft 1. august 2020:

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Bekendtgørelse om uddannelsesløft (nyt vindue)

Ændringsbekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft (nyt vindue)

Ændringsbekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse vedr. bekendtgørelserne er sendt til kommuner, jobcentre og a-kasser den 7. juli 2020:

Orientering til jobcentre og a-kasser om love og bekendtgørelser, der udmønter initiativer fra 'Aftale om ekstraordinært løft af ledige' og 'Aftale om styrket opkvalificering', som træder i kraft den 1. august 2020 (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning

Styrelsen har udarbejdet en startvejledning til de nye opkvalificeringsmuligheder, der skal understøtte medarbejdere i jobcentre og a-kassers arbejde med at implementere de nye love. Startvejledningen (Vejledning om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. som følge af Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering - VEJ nr. 9561 af 14/08/2020) er udstedt og kan findes på retsinformation.
Startvejledning nr. 9561 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-09-2020