Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse og vejledning for forsøget med mere ansvar til a-kasser

De nærmere rammer for forsøget med mere ansvar til a-kasser er fastsat i en bekendtgørelse og tilhørende vejledning.

Bekendtgørelse og vejledning er d. 27. november 2019 udstedt på retsinformation. Læs bekendtgørelse og vejledning her:

Bekendtgørelse for forsøget (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse for forsøget (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med den eksterne høring modtaget mange gode bemærkninger og relevante spørgsmål til forsøget, som vurderes at have en bred interesse blandt landets a-kasser og kommuner. Læs de indkomne høringssvar og spørgsmål og til bekendtgørelsen og vejledningen, og bemærkningerne hertil, i høringsnotatet. Læs høringsnotatet her:

Høringsnotat (pdf) (nyt vindue)

Oversigt: Opgørelse af antal indplacering i 2018 i a-kasser og kommuner, som deltager i forsøget (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2020