Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om aftalen om enklere og skærpede sanktioner

Loven, der udmønter sanktionsaftalen, blev vedtaget den 20. december 2019.

Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger blev indgået den 16. november 2018. Loven, der udmønter aftalen, blev vedtaget den 20. december 2019.

Intentionerne med sanktionsaftalen er bl.a. en forenkling af sanktionssystemet med færre sanktionssatser, klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde samt en forenkling af kommunernes vejledningspligt over for ydelsesmodtagerne. Derudover har sanktionsaftalen til formål at understøtte det danske velfærdssystems princip om ret og pligt, der betyder, at når man er ledig og modtager en overførselsindkomst fra det offentlige, hvor der stilles krav om, at man skal opfylde en rådighedsforpligtelse, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad man kan for at finde et job.

Loven indeholder en række initiativer, som skal medvirke til at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Forenklingen af reglerne vil endvidere gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne og sanktionssystemet. Reglerne skal endvidere understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere herpå.

Du kan læse mere om de enkelte dele her:

Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger (nyt vindue)

Startvejledning til sanktionsaftalen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 23-01-2020