Spring over hovedmenu

Tilsagn 2018 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer, der har haft afsluttet frist i 2018. For puljer med løbende ansøgningsfrist vil styrelsen offentliggøre oversigterne over tildelte tilsagn ved årets afslutning.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

Bedre ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Brobygningsforløb for udsatte unge (pdf) (nyt vindue)

Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap (pdf) (nyt vindue)

Flere skal med II (pdf) (nyt vindue)

Flere skal med (pdf) (nyt vindue)

Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder (pdf) (nyt vindue)

Håndholdt indsats i ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue) 

Indsats ved større afskedigelser (pdf) (nyt vindue)

Indslusning på arbejdsmarkedet (pdf) (nyt vindue)

Jobrotation (pdf) (nyt vindue)

Kompetenceudvikling for jobkonsulenter (pdf) (nyt vindue)

Kurser over 6 ugers varighed (pdf) (nyt vindue)

Ledige med særlige udfordringer (pdf) (nyt vindue)

Læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (pdf) (nyt vindue)

Opkvalificering af rehabiliteringsteams (pdf) (nyt vindue)

Opkvalificering på transportområdet (pdf) (nyt vindue)

Selvaktiveringsgrupper for seniorer (pdf) (nyt vindue)

Sporskifte (pdf) (nyt vindue)

Supplerende varslingsindsats (pdf) (nyt vindue)

Særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed (pdf) (nyt vindue)

Særlig indsats for ledige over 50 år (pdf) (nyt vindue)

Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder (pdf) (nyt vindue)

Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (pdf) (nyt vindue) 

Uddannelsesambassadører (pdf) (nyt vindue)

Udvikling af jobrettede kurser på IT området (pdf) (nyt vindue)

Udvikling i fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Vidensbaseret indsats for sygemeldte med angst, stress, depression samt funktionelle lidelser mv. (pdf) (nyt vindue)

Virksomhedsservicepulje til bedre match (pdf) (nyt vindue) 

Voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-07-2019