Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konflikt (OK18): Information til ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering informerer ydelsesmodtagere, a-kasser og jobcentre om den varslede konflikt (OK18).

PragrafferForhandlingerne om fornyelse af overenskomster og aftaler indenfor det offentlige område har resulteret i, at de faglige organisationer har udsendt et strejkevarsel på en række områder. Som modsvar hertil er der udsendt et varsel om lockout.
Hvis konflikten indtræder, kan det få konsekvenser for igangværende indsats efter beskæftigelseslovgivningen og udbetaling af en ydelse efter:

  • Lov om aktiv socialpolitik
  • Lov om sygedagpenge
  • Lov om barselsdagpenge
  • Lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et notat om reglerne om uddannelseshjælp, kontanthjælp, fleksløntilskud, ledighedsydelse, sygedagpenge og barselsdagpenge i forbindelse med en overenskomstmæssig konflikt.

Notat om reglerne om uddannelseshjælp, kontanthjælp, fleksløntilskud, ledighedsydelse, sygedagpenge og barselsdagpenge i forbindelse med en overenskomstmæssig konflikt (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen har også orienteret a-kasserne om reglerne om arbejdsløshedsforsikring og konsekvenserne af en overenskomstmæssig konflikt.

Orientering til a-kasserne om konflikt (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen har opdateret Skrivelse om, hvordan jobcentrene skal forhold sig under konflikt. Skrivelsen er på Retsinformation.

Skrivelse om, hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt (nyt vindue)

Spørgsmål og svar.

Vi modtager løbende spørgsmål til konflikt (OK18), som kan være af generel interesse

Sidst opdateret: 23-04-2018