Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sådan anvendes VITAS

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering publicerer forskellige former for vejledninger til de forskellige brugere, der skal betjene værktøjerne. Nedenfor findes en oversigt med links til vejledninger til VITAS

Guide(s) til borgere, virksomheder og sagsbehandlere

Landssupporten udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne. De kan med fordel benyttes i vejledningen af virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære VITAS at kende.

Virksomhederne har adgang til guides på VITAS

Vejledning om tildeling af rettigheder til VITAS til NemID-administratorer (pdf) (nyt vindue)

Vejledninger på Vitas (nyt vindue)

Vejledning til digital ansøgning om jobrotation i VITAS  (pdf) (nyt vindue)Jobcentre har adgang til samme guides og mere jobcenterrettede guides i VITAS direkte i værktøjets egen Hjælp-fane, som kan tilgås af brugeren når vedkommende er logget på VITAS via den lokale ADFS-løsning.

Materiale til Jobcentre og kommuner

Vejledning til VITAS om særligt løntilskud til langtidsledige seniorer (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til jobcentre om udvidelse af målgruppen for voksenlærligeordningen i forsøgsperiode (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til virksomheder om udvidelse af målgruppen for voksenlærligeordningen i forsøgsperiode (pdf) (nyt vindue)

Info folder om Vitas (pdf) (nyt vindue)

Vejledning om AD & ADFS-opsætning til VITAS (pdf) (nyt vindue)

Fuldmagtsskabelon til digital indgivelse af ansøgning om bevilling af hjælpemidler i VITAS - Maj 2021 (pdf) (nyt vindue)

Klagevejledning som kan udsendes til virksomheden i forbindelse med bevilling af personlig assistance eller hjælpemidler af typen arbejdspladsindretning (pdf) (nyt vindue)

E-mails fra VITAS til virksomhed ved bevilling af mentor, hjælpemiddel eller personlig assistance (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til VITAS for hjælpemidler, mentor og personlig assistance til borgere i ordinært job (pdf) (nyt vindue)

Information om brug af eIndkomstdata til opgørelse af ordinært ansatte i forbindelse med merbeskæftigelses- og rimelighedskravet (maj 2020) (pdf) (nyt vindue)

Videoer om VITAS

For at understøtte virksomhedernes forståelse af VITAS’ funktioner og hvordan, de skal bruges, har styrelsen udviklet en række videoer om VITAS til brug for virksomhederne.

Sagsbehandlere kan med fordel se videoen, hvor virksomheden føres igennem funktionerne trin-for-trin, for at få indblik i arbejdet med VITAS.

Vejledningsvideo om VITAS (nyt vindue)

Releasenotes om VITAS til superbrugere

I forbindelse med ny release, udarbejder styrelsens Landssupport udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjet samt dens tilsigtede og lovpligtige anvendelse. Derudover udarbejdes der tilsvarende dokumenter i forbindelse med fejlrettelser.

Jobcentre har adgang til releasenotes til VITAS direkte i VITAS egen Hjælp-fane, som kan tilgås af brugeren når vedkommende er logget på VITAS via den lokale ADFS-løsning.

Personfølsomme data i arbejdet med VITAS

Private aktører, f.eks. Anden aktør med en myndighedsrolle eller Leverandør kan få adgang til VITAS via kommunen.

Da VITAS kan indeholde personfølsomme oplysninger, kræver det, at den private aktør indgår en tilslutningsaftale med kommunen, hvorved det sikres, at de forpligtes til at overholde persondatalovens krav om udveksling af personfølsomme oplysninger.

Hvilke henvendelser får borgeren om VITAS?

VITAS kan sende en besked via Digital Post til borgeren, forudsat at sagsbehandler markerer fra, at beskeden skal sendes i forbindelse med sagsbehandlingen af en sag i VITAS.

I forbindelse med VITAS kan borgeren forvente at modtage:

En besked via Digital post, såfremt en øremærket sag som borgeren har en part i afvises af jobcentret. Denne besked sendes automatisk når der gives afslag på en øremærket ansøgning, med mindre sagsbehandleren aktivt fravælger beskeden til borgeren.

Spørgsmål/svar vedrørende VITAS

Landssupporten og Arbejdsmarkedskontorerne modtager løbende spørgsmål om VITAS, som samles, drøftes og besvares.

Se svar på hyppigt stillede spørgsmål:

Spørgsmål og svar

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 16-09-2021