Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Tilgængelighedserklæring - VITAS

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://vitas.bm.dk/Start/Index tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://vitas.bm.dk/Start/Index?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens §1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og §3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).
Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på E-mail: star@star.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud.
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav).

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter. 

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i forbindelse med almindelig vedligeholdelse og opgradering af platformen løbende arbejde for at forbedre webtilgængeligheden. Når forskellige teknologier løftes (eks. løft af rammeværktøjet Angular, som benyttes til front-end udvikling) vil nedenstående fejl og uhensigtsmæssigheder indgå i transitionsprocessen og herigennem blive søgt afhjulpet, så tilgængeligheden for VITAS optimeres.

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A
  På netstedet er der fundet grafik med misvisende alternativtekster, grafik uden alt-attributter, brugergrænsefladekomponenter med misvisende eller uden tekstbaserede alternativer, samt iframes uden titler. Styrelsen forventer, at den virksomhedsrettede del af VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Netstedet indeholder fejl i overskriftopmærkningen, hvilket indbefatter fejl i overskriftsstrukturen, brødtekst mærket op som overskrift, tomme overskrifter, samt visuelle overskrifter. Endvidere indeholder netstedet fejl i etiketter, fejl i radioknapper, inkonsekvent opmærkning af knapper, forkert opmærkning af skjult indhold, øvrigt utilgængeligt indhold, samt utilgængelige PDF-dokumenter. Styrelsen forventer, at hovedparten af fejl på den virksomhedsrettede del af VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 1.3.3 Sensoriske egenskaber - Niveau A
  På netstedet er der fundet henvisninger og instruktioner med sensoriske egenskaber, som kan have væsentlig betydning for brugerens mulighed for at forstå indholdet. Styrelsen tilstræber at få løftet disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.3.5 Identificering af inputformål - Niveau AA
  Formularfelterne på netstedet mangler autocomplete-attributtet. Styrelsen forventer, at den virksomhedsrettede del af VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve - Niveau A
  På netstedet er der fundet links, hvor farve er anvendt som eneste visuelle middel til at udskille linkene visuelt. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  På netstedet er der fundet indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning - Niveau AA
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet samt behov for at scrolle todimensionelt på flere af netstedets sider, når netstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom (svarende til en skærmopløsning på 320x256 pixels). Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - Niveau AA
  Der er mangelfuld kontrast på ikke-tekstbaseret indhold på netstedet. Dette omhandler mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter, grafiske ikoner samt på tastaturfokusindikatoren. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.12 Tekstafstand 3.3.1 Identifikation af fejl - Niveau AA
  Der opstår tab af indhold og funktionalitet, når tekstafstanden ændres på netstedet. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 1.4.13 Indhold ved svævepegning eller fokus - Niveau AA
  Netstedet gør i visse tilfælde brug af ekstra indhold/hovertekster, når elementer modtager fokus via svævemarkøren (musen). Hoverteksterne synes ikke at overholde kravene. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 2.1.1 Tastatur - Niveau A
  En række af netstedets komponenter kan ikke betjenes via tastaturet. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.1.2 Ingen tastaturfælde - Niveau A
  Netstedet indeholder tastaturfælder. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.2.1 Justerbar tastehastighed - Niveau A
  Der er fundet en tidsbegrænsning på netstedet. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Der er ikke mulighed for at springe over blokke af indhold på netstedet. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 2.4.2 Sider har titler - Niveau A
  Generelt synes titlerne på netstedets sider at være beskrivende for sidernes emne eller formål. På enkelte sider synes sidetitlen ikke tilstrækkeligt beskrivende for sidens emne eller formål. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A
  På netstedet er der fundet links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes ud fra linkteksterne alene. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA
  Der er brugergrænsefladekomponenter på netstedet, der ikke modtager synligt tastaturfokus. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 3.1.1 Sproget på siden- Niveau A
  Standardsproget på de fleste af netstedets sider er mærket op som værende dansk, hvilket er i overensstemmelse med indholdet. Der er fundet sider med ansøgningsprocesser, hvor sproget er mærket op som engelsk. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 3.3.1 Identifikation af fejl - Niveau A
  Der er fundet eksempler på at fejlbehæftede trin og elementer i formularer kun identificeres via ikoner eller farve. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner- Niveau A
  Der mangler en instruktion, der forklarer betydningen af asterisken (*) i netstedets formularer. Dertil mangler der en instruktion til, hvordan visse formularfelter udfyldes korrekt. Styrelsen forventer, at VITAS vil overholde WCAG-standarden ved udgangen af 2020.

 • WCAG 3.3.3 Fejlforslag - Niveau AA
  Der er fundet utilstrækkelige fejlforslag, og i enkelte tilfælde bliver fejlmeddelelser præsenteret på en utilstrækkelig måde. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A
  Netstedet indeholder eksempler på syntaksfejl i opmærkningen. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022.

 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - Niveau A
  Enkelte steder på netstedet synes man ikke at kunne bestemme navn, rolle eller værdi på brugergrænsefladekomponenterne. Styrelsen tilstræber at få disse egenskaber løftet i løbet af 2021/2022. 

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

 • Netstedet indeholder en videofilm uden undertekster.
  WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

 • Netstedet indeholder en forudindspillet videofilm uden synstolkning eller medier.
  WCAG 2.0 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

 • Netstedet indeholder en række videofilm uden synstolkning.
  WCAG 2.0 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:
Hjemmesiden er et digitalt ansøgningssystem til virksomhederne, så de kan ansøge om beskæftigelsesrettede tilbud. Ved en gennemgang af de 27 kontrolelementer, hvoraf tre elementer ikke skal overholdes (video og audio fra før den 23. september 2020 skal ikke overholde WCAG 2.1 standarden), er der på baggrund af den eksterne evalueringsanalyse af webtilgængelighed (udført april 2020) prioriteret at arbejde med 11 kontrolelementer, som ikke overholder WCAG 2.1 standarden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har valgt at prioritere de websider, som er rettet mod virksomhederne. Herefter tilrettes de myndighedsrettede sider, som eks. dækker udarbejdelse af selve bevillingen, forlængelse mv. De resterende kontrolelementer er oprettet i en backlog, og vil – når styrelsen – har løftet VITAS teknologimæssigt (fra Angular JS til Angular 10) løbende blive tilrettet. Styrelsen vil ligeledes løbende redigere eksisterende dokumenter på VITAS, så de overholder WCAG 2.1 (A og AA).

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes.
Husk, at før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden have underrettet det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.
Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke har svaret tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via nedenstående link.

Henvendelsesformular (nyt vindue)
Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 18. september 2020

Erklæringen blev senest revideret den 18. september 2020

 

Sidst opdateret: 20-01-2021