Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til VITAS, vi har modtaget.

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ønskerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.
Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Markeringen "Følger taksterne for Center for Døve" i PA-bevilling skal ændres som følge af ny bekendtgørelse

22-10-2020 På trin 6 i bevilling af personlig assistent skal markeringerne "Følger taksterne for Center for Døve" ændres som følge af, at det af § 24 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1317 af 08/09/2020 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. fremgår, at ”Zonerne følger Den Nationale Tolkemyndigheds 3 zoner”. Teksten skal ændres til "Timepris og zonetillæg følger den gældende bekendtgørelse"
22-10-2020 Ændringsønske er oprettet

Ønske om, at kunne ændre status på tilbud om jobrotation - sagsnr.: 180831

25-08-2020 Da der ikke oprettes bevilling på jobrotation i VITAS, betyder det, at tilbuddet fortsat bliver vist, selvom jobcentret har gennemført bevillingen. Ønsket er, at jobcentret får mulighed for, at ændre status på tilbuddet, når bevillingen er gennemført. Dermed vil tilbuddet fjernet fra tilbudslisten.
25-08-2020 Ændringsønske er modtaget

Ønske om mulighed for at kunne angive 'Mentor, individuel' eller'Mentor, plads' i tillægsbevilling - sagsnr. 177910

25-06-2020 Når mentor oprettes som tillægsbevilling oprettes i VITAS, medsender VITAS afholdelseskategori  34 'Mentor, individuel'. Det skal ved oprettelse af bevillingen være muligt at vælge 34 'mentor, individuel' og 35 'Mentor, plads'.
19-10-2020 Forventes implementeret i release i 2021.

Ønske om afklaring af antal tegn i tekstfelter, som benyttes i indsatser i DFDG - sagsnr.: 171457

02-03-2020 Der er umiddelbart ingen begrænsning på antal tegn i tekstfelterne i VITAS, men i DFDG er der en begrænsning på 2.000 tegn i felterne i indsatser til beskrivelse og begrundelse. Herved kan data mistes, når jobcentrets sagsbehandlingssystem indlæser data fra VITAS. Der ønsker derfor standardisering af antal tegn.
02-03-2020 Ændringsønske er modtaget

Ønske om mulighed for at vedhæfte refusionsvejledning i bevilling af personlig assistent - sagsnr.: 170798

13-02-2020 Der ønskes mulighed for at vedhæfte refusionsvejledning i bevilling af personlig assistent.
13-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om udvidelse af fordelingsregler vedrørende fleksjobansøgninger - sagsnr.: 169396

28-01-2020 Det er kun muligt at oprette fordelingsregel på fleksjobansøgninger med andre kriterier end 'Ordning'. Fordelingsreglerne ønskes udvidet.
28-01-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om knap 'Overfør til andet jobcenter' i fleksjob - sagsnr.: 166475

19-12-2019 På ordningerne løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærling i VITAS er der mulighed for at overføre ansøgningen til et andet jobcenter via knappen 'Overfør til andet jobcenter'. Denne mulighed ønskes også i fleksjobansøgninger i VITAS.
19-12-2019 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om mulighed for nedlæggelse af tilbud om fleksjob efter klik på 'Opret vurdering' - sagsnr.: 166454

19-12-2019 Efter valg af 'Opret vurdering' i tilbud om fleksjob, er der ikke mulighed for at nedlægge tilbuddet, før en vurderingen er oprettet (og virksomheden dermed har fået besked). Der bør - som i de øvrige  - være mulighed for at nedlægge tilbuddet, når vurdering/bevilling ikke er oprettet.
19-12-2019 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om mulighed for at angive nyt bevilget beløb ved forlængelse af tillægsbevilling - sagsnr.: 157149

24-09-2019 Ved forlængelse af en tillægsbevilling ønskes der mulighed for at angive et nyt bevilget beløb i alt, sådan at både jobcenter og virksomhed kan få overblik over det bevilgede beløb.
24-09-2019 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om udfasning af borgerbreve fra VITAS - sagsnr.: 154201

10-09-2019 Ønske om afskaffelse af brev til borger, når øremærket ansøgning om ansættelse i løntilskud bliver afslået med den begrundelse, at borgerbreve ikke hører hjemme i VITAS. Mange medarbejdere glemmer at fjerne fluebenet om brev til borger, når afslag gemmes.
17-10-2019 Løsningstidspunkt er endnu ikke afklaret.

Automatisk inaktivering af brugere - sagsnr.: 153984

05-09-2019 Ønske om etablering af automatisk inaktivering af brugere, der i en given periode ikke har benyttet deres adgang til VITAS. Alternativt, at der indføres en kolonne med oplysning om brugernes seneste login, mhp en manuel inaktivering af brugere.
21-09-2020 Ændringen er implementeret den 21-09-2020

Merbeskæftigelseskravet: Tydeliggørelse af, hvornår data baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr. - sagsnr.: 142777

31-07-2019 I informationsteksten fremgår det tydeligt, hvornår opgørelsen baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr., men når man kommer til selve udfyldelsen, men når man når til spørgsmålet om, hvorvidt en ansat uden løntilskud er fratrådt sin stilling inden for de seneste tre måneder, hvor stillingen ikke er blevet genbesat, så oplyses der ikke om, at der nu skal arbejdes på P-nr.-niveau - modsat de to foregående felter, hvor det oplyses, at data baseres på CVR-nr.
31-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Udtræk af data fra Vitas - sagsnr.: 139548

19-06-2019 Der er fra virksomheder ønske om mulighed for at kunne udtrække data fra virksomhedens ansøgninger m.v. i Vitas.
19-06-2019 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om løntilskudssats via VitasPdfService - sagsnr.: 139519

18-06-2019 Der er ønske om, at information om løntilskudssatsen bliver medsendt til sagsbehandlingssystemet via VitasPdfService.
18-06-2019 Ændringsønsket er modtaget.

Tilføjelse af information i e-mail til arbejdsgiver ved udløb af løntilskud - sagsnr.: 137261

10-05-2019 Når en løntilskudsansættelse udløber, modtager arbejdsgiver modtager en e-mail med påmindelse om registrering af ophørophør.

Der er ønske om, at det i mailen bliver tilføjet information om, at arbejdsgiveren kan vente med at indsende, til de har det fulde beløb for støtte og løn i ansættelsesperioden, som medregnes i bruttostøtteintensiteten.
Flere arbejdgivere opfatter mailen som en rykker og sender ind med forkerte beløb.
10-05-2019 Ændringsønske er oprettet.

Hjælpetekster i ansøgning til beskrivelse af stillingen - sagsnr.: 137258

10-05-2019 Der er ønske fra om, der kommer ”hjælpetekster” i ansøgningen i Vitas - enten som en lille tast med informationer eller hjælpetekst i feltet som forsvinder, når man som arbejdsgiver begynder at indskrive i feltet.

Ønsket er begrundet i, at at få bedre/mere uddybende beskrivelser arbejdsopgaver, skånebebehov m.v.
10-05-2019 Ændringsønsket er oprettet

Ønske om, at medarbejders e-mailadresse skjules i underskriftfeltet i bevillinger - sagsnr.: 132004

13-12-2018 Virksomheder kan se jobcentermedarbejderens e-mailadresse i stemplingerne på bevillingen. Det er dermed muligt for virksomheder at sende e-mails til ikke-sikre e-mailadresse. Der er derfor ønske om, at  jobcentermedarbejderens e-mailadresse ikke bliver vist i bevillinger.
13-12-2018 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for at marker at afvist tillægsbevilling er set - sagsnr.: 127381

09-08-2018 Der ønskes at det bliver muligt for jobcenter at markere, at en tillægsbevilling der er afvist af virksomhed, er accepteret/set.
09-08-2018 Ændringsønske oprettet

Håndtering af job for førtidspensionister på særlige vilkår - sagsnr. 121597

30-04-2018 Når bevilling af løntilskud for en borger i kontaktgruppe 14 'Førtidspensionist' godkendes, får jobcentret en webservicebesked (WSRM), som indeholder jobtypen vedrørende jobtyperne for ansættelse med løntilskud (privat, stat, kommune og sygehusregion). Når jobcentrets sagsbehandlingssystem opretter aktiviteten, bliver den dermed ikke oprettet med den korrekte jobtype. Der ønskes mulighed. Dette ønskes ændret, sådan at jobcentret får besked med den korrekte jobtype.
02-08-2019 Ændringsønsket er imødekommet. Tidspunkt for implementering er endnu ikke fastlagt.

Ansøgning hvor borger er henvist til AA(rolle 3), sendes automatisk til behandling ved AA - sagsnr.: 121411

26-04-2018 Jobcenter ønsker at ansøgninger, hvor borgeren er henvist til AA med rolle 3, sendes direkte til AA til godkendelse og færdig behandling i Vitas, og ikke til Jobcenter.
26-04-2018 Ændringsønske oprettet 

Tekstændring når JC-medarbejder tilgår Virksomhedssupport - sagsnr.: 120713

11-04-2018 Jobcenter ønsker tilføjet at man tillige kan søge på p-nummer. I dag står der: CVR-nummer, adresse eller navn på virksomhed*
11-04-2018 Ændringsønske oprettet

Mulighed for at ændre kontaktoplysninger, efter at ansøgning og bevilling er godkendt - sagsnr.: 118759

08-02-2018 Kontaktoplysning er registreret forkert, fx med en forkert e-mailadresse, som bevirker, at en 'fremmed' modtager mailen i stedet for den person, som den er tiltænkt. Kontaktpersonen er ikke længere i virksomheden, eller har fået ny mail.
08-02-2018 Ændringsønske oprettet

Flytning af sager mellem 2 jobcentre - sagsnr.: 108925

31-10-2017 Der ønskes en smidig arbejdsgang når sager flyttes mellem 2 kommuner. Det kunne være advisering, måske via boblerne. Håndtering af oplysninger i Vitas skal være nemt tilgængelige.
31-10-2017 Ændringsønske oprettet

Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling - sagsnr.: 108657

23-10-2017 Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23-05-2018 Efterkommet, afventer implementering.

Mulighed for stopfunktion ved underskrift - sagsnr.: 108574

20-10-2017 JC ønsker en stopfunktion i Vitas, så arbejdsgiver  ikke kan skrive under som både virksomhed og medarbejderrepræsentant.
20-10-2017 Ændringsønske oprettet

Mentor - beskrivelsesfelt ønskes obligatorisk - sagsnr.: 102903

14-07-2017 Det ønskes, at feltet ’Beskrivelse af mentorfunktionen og mentorens arbejdsopgaver’ gøres obligatorisk.
14-07-2017 Ændringsønske oprettet

Mulighed for jobcenter at følge løntilskudssag når den overføres til andet jobcenter - sagsnr.: 102612

Hvis en borger flytter kommune under en løntilskudsperiode, ønsker jobcenter 1 at de stadig kan følge med i sagen når den overføres til jobcenter 2. Der ønskes også mulighed for at sende besked til jobcenter 2 når sagen overføres.
30-08-2018 Ændringsønske genaktiveret

Nyt søgekriterier 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger - sagsnr.: 101050

30-05-2017 Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30-05-2017 Ændringsønske oprettet

Statistik på antal sager på medarbejderniveau - sagsnr.: 98002

20-03-2017 Der ønskes mulighed for at se statistik på medarbejderniveau, i forhold til ansøgninger og bevillinger.
20-03-2017 Ændringsønske oprettet.

Oprette jobcenterspecifikke standardtekster - sagsnr.: 96717

08-02-2017 Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23-06-2017 Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc., så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

Sidst opdateret: 22-10-2020