Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ny bruger af Jobnet

Denne side giver en introduktion til nye aftagere af Jobnet webservice, og hjælper til at komme godt i gang.

Nye serviceaftagere, der er interesseret i at bruge Jobnets webservices, skal starte med at kontakte Dorthe Uglebjerg.

En indledende afklaring kan foregå via telefon på 72 21 75 77, men processen startes først, når der sendes en mail på DUG@star.dk. I mailen skal det fremgå:

  • Hvem der er serviceaftager, adresse, firmanavn, kontaktperson og kontaktoplysninger
  • Hvilken webservice, der ønskes adgang til
  • Hvad webserviceadgangen skal bruges til, fx visning af job på egen hjemmeside

Tilslutningsaftale

Der skal indgås en tilslutningsaftale, som skal være udfyldt og underskrevet, inden serviceaftageren kan få adgang til et testmiljø, som aftageren kan udvikle op i mod.

Serviceaftageren går i gang

Serviceaftageren udvikler herefter det software, der skal ende med, at de kan udveksle data med Jobnets webservice. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikler ikke noget i forbindelse med adgang for nye serviceaftagere men stiller blot eksisterende webservices og viden til rådighed.

Support

Alle nye kunder får fem timers gratis support fra styrelsens it-leverandør. De fem timer kan bruges i udviklingsperioden og i den efterfølgende drift. Support ud over 5 timer afregnes på timebasis direkte mellem styrelsens it-leverandør og serviceaftageren.

Efter test

Når der er gennemført tilfredsstillende test mellem serviceaftagerens system og styrelsens testmiljø, får aftageren adgang til at benytte webservicen i produktionsmiljøet.

Sidst opdateret: 14-03-2018