Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunernes indberetning i forbindelse med seniorpension (SEP)

Kommunernes indberetning af afgørelser i sager om seniorpension.

Fra 1. januar 2020 er der indført en ny ydelse Seniorpension. I forbindelse med indførelse af seniorpension er der blevet udviklet et nyt modul i bi.star.dk, som hedder Seniorpension (SEP). I denne løsning skal alle afgørelser i sager om seniorpension indberettes. I løsningen indtastes både tilkendelser og afslag, samt evt. årsag til afslaget.

Kravet om indberetning fremgår af ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet” § 1 (BEK nr. 1642 af 27/12/2019).

Vejledning til brug af løsningen:

Seniorpension - Brugervejledning (pdf) (nyt vindue)

Ved valg af diagnose kan der vælges mellem omkring 20.000 d-koder i indtastningen i skemaet. Kendes d-koden ikke, skal man vælge det kapitel, som diagnosen hører under. Ønskes der at søge i de officielle diagnoser fra Sundhedsdatastyrelsen, hvilket ikke er et krav, kan de findes på medinfo.dk:

Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande (nyt vindue)

Registrering af fraflyttede borgere

Det er kun muligt at foretage registreringer på borgere med bopæl i egen kommune. Hvis borgeren bor i anden kommune skal informationer om den enkelte borger sendes via en sikker mail til star@star.dk med Att.: Mette Gregers Jensen i emnefeltet.

Spørgsmål til løsningen

Du kan i vedlagte dokument få svar på spørgsmål, som du måtte have:

Spørgsmål og svar til indberetning af opgørelser af seniorpensionssager (pdf) (nyt vindue)

Er der yderligere spørgsmål til indholdet af skemaet kan følgende kontaktes:
Mette Gregers Jensen, e-mail: mgj@star.dk, telefon 72 21 77 65.

Sidst opdateret: 28-08-2020
} }, false);