Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om indberetning af førtidspensionssager

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om indberetning af førtidspensionssager. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvor mange spørgsmål skal jeg svare på?

11-04-2018

Antallet af spørgsmål, der skal besvares, vil variere fra sag til sag, og er afhængigt af de enkelte svar. Der er i alt 23 spørgsmål, men ikke alle vil skulle besvares.

 

Hvordan navigeres der rundt i diagnoselisten?

11-04-2018

Indtastning af diagnosen er blevet ændret, således at der skal tastes d-koden for ansøgers diagnose. Kendes d-koden ikke, vælges det diagnosekapitel, som diagnosen hører under. Til hjælp kan der slås op i den tidligere diagnoseliste, hvor kapitlet også fremgår. Der er ligeledes indsat nogle eksempler på de mest hyppige diagnoser efter kapitelnavnet i indtastningsskemaet. 

Kan jeg rette i min indtastning?

11-04-2018

Man kan taste i spørgeskemaet og gemme for senere at åbne det og fortsætte indtastningen, således vil flere forskellige brugere kunne have adgang til indtastningerne for den samme borger. Når der er trykket ”Indtastning afsluttet” i skemaet, vil det ikke være muligt at åbne skemaet igen til fortsat indtastning.

Hvordan downloader jeg alle min kommunes indtastninger?

11-04-2018

Hele listen af indberetninger kan eksporteres til Excel direkte fra Sharepoint, se brugervejledning punkt 4.5.

Hvor finder jeg de variable, der ikke længere findes i skemaet?

11-04-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har adgang til en række registerdata, derfor er alle spørgsmål om indkomst, uddannelse og arbejdsmarkedserfaring slettet fra spørgeskemaet. Disse informationer vil fremover blive trukket fra registre i stedet for fra indtastninger i spørgeskemaet.

Adgangen til informationerne vil fremover ske fra www.jobindsats.dk, alle målinger vil blive lagt her ligesom en række fordelingsvariable vil være tilgængelige.

FTP: Skal jeg indberette sager for en borger, der er tilkendt pension på et tidligere tidspunkt, men som har søgt om forhøjelse af pension?

11-04-2018

Nej, disse sager skal ikke indberettes.

FTP: Hvad gør jeg med indberetning af sager for borgere, der ikke har bopæl i min kommune?

11-04-2018

For disse borgere vil indberetningen fejle, da der valideres op mod egen kommunes borgere. I disse tilfælde sendes svarene på sagen på sikker mail til star@star.dk. Svarene vil blive koblet med de øvrige indberetninger, således at de indgår i kommunens samlede besvarelser.

Sidst opdateret: 31-01-2020