Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobnet for Jobkonsulenter - JobKon

JobKon er et værktøj for jobcentre, a-kasser og andre aktører, hvor der kan foretages opslag på borgerne og oprettes jobannoncer.

Jobkonsulent er taget som et fælles begreb for alle medarbejdere i jobcentre, a-kasse og andre aktører.

Jobnet for jobkonsulenter er et fælles værktøj for jobkonsulenter der har behov for at foretage opslag på oplysninger om borgerne i JobKon, og oprette jobannoncer til Jobnet.

Hovedformålet med JobKon

  • At etablere en side for sagsbehandlere, der kan spejle det, borgeren ser på Jobnet.
  • At etablere en side for sagsbehandlere, hvor sagsbehandleren kan udsøge flere borgere ad gangen, så der skabes overblik for sagsbehandleren.
  • At forbedre samtalerne mellem sagsbehandler og jobsøger.
  • Oprettelse af jobannoncer til job, både job med almindelig vilkår og job med særlig vilkår, såsom virksomhedspraktik, løntilskud og rotationsjob.

De data, der vises i JobKon, stammer fra oplysninger i henholdsvis Det fælles Datagrundlag og data, som borgeren har registret på Jobnet.

Sidst opdateret: 10-06-2020