Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Vejledninger til Jobcenter Planner

Med Planner kan jobcentre oprette online-tilbud, der giver borgerne mulighed for at booke samtaler på Jobnet.

Vejledninger til jobcentre i Jobcenter Planner

Styrelsen udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes som supplement i vejledningen af sagsbehandlere i brugen af Jobcenter Planner.

Nedenfor finder du alle vores vejledninger, om brug og opsætning af Jobcenter Planner. 

Vejledning til opsætning af onlinetilbud (pdf)(nyt vindue)

Vejledning til administrationsmodulet (pdf)(nyt vindue)

Vejledning til indkaldelsesmodulet (pdf)(nyt vindue)

Vejledning til øvrige funktioner (pdf)(nyt vindue)

Her kan du søge vejledning om opsætning af sagsbehandlerens ID i Jobcenter Planner. Der er forskellige opsætninger afhængig af om jobcenteret anvender

Workbase (RID-numre)(pdf)(nyt vindue)

Opera (RID-numre)(pdf)(nyt vindue)

FASIT (GUID-numre)(pdf)(nyt vindue)

For at se hvordan selvbook ser ud på Jobnet.dk kan du med fordel gennemse følgende guides:

Book eller ombook et møde - når du er dagpengemodtager og har fået en frist (nyt vindue)

Book, ombook eller meld afbud til et møde via Jobnet (nyt vindue)

Jobcenter Planner for Anden Aktør

Brugen af Anden Aktør kræver, at man kan afskærme adgangen til de borgere, som Anden Aktør ikke har ansvaret for. Denne funktionalitet eksisterer i nogle af de kommunale sagssystemer (KSS), men ikke i Jobcenter Planner og derfor må Anden Aktør ikke få direkte adgang til Jobcenter Planner. 

Kalendersynkronisering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet integration mellem Jobcenter Planner og Outlook en såkaldt ”kommuneklient”, som stilles gratis til rådighed for kommunerne.

Installationsvejledning til kommuneklient (pdf) (nyt vindue)

Fakta om kommuneklienten

  1. Styrelsen har udviklet en standard kommuneklient, som kan hentes gratis af kommunerne.
  2. Kommuneklienten er udviklet til at kunne fungere med Exchange 2013.
  3. Kommuneklienten understøtter ikke TLS 1.2. Kommunerne skal derfor benytte en work around, som fås ved henvendelse til styrelsens systemforvalter på e-mail: star-systemforvaltning@startest.dk eller på tlf. nr. 72 18 30 05.
  4. Kommunerne står selv for installation og drift af kommuneklienten. 
  5. Kommunerne står selv for eventuelle tilretninger af klienten i forbindelse med installation, herunder tilretning til andre versioner af Exchange eller andre mailsystemer.
  6. Styrelsen yder ikke support til tilretning, installation og drift. Kommunerne kan enten selv drifte løsningen eller bede en ekstern leverandør om at drifte den -  helt eller delvist. Kommunerne har mulighed for at slå sig sammen i forhold til at få lavet eventuelle tilretninger, installation og drift.
  7. Styrelsen vil varsle ændringer i kommuneklienten via styrelsens normale release-setup.

Installationsguiden (pdf)(nyt vindue)

Proces for tilslutning

Når kommunen har taget beslutning om tovejsintegration, skal kommunen yderligere beslutte, om man ønsker at anvende styrelsens gratis kommuneklient eller tilkøbe en løsning fra en leverandør. STAR har ikke mulighed for at oplyse om, hvilke leverandører der tilbyder løsninger.

  • Installation og drift af styrelsens kommuneklient kræver ikke en ny aftale med STAR om tilslutning til DFDG. I dette tilfælde er kommunen sin egen databehandler.
  • Hvis kommunen anvender en ekstern leverandør til drift af styrelsens kommuneklient, kræves der en databehandleraftale mellem kommunen og den pågældende leverandør, men kun hvis leverandøren får adgang til produktionsdata.
  • Leverandøren skal i givet fald ligeledes tilsluttes Det Fælles Datagrundlag, DFDG.

Releasenoter

I forbindelse med ny release, som finder sted fire gange om året, udarbejder styrelsen udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne, samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse. Derudover udarbejdes der tilsvarende patchnotes i forbindelse med fejlrettelser.

Releasenoter

Personfølsomme data i arbejdet med Jobcenter Planner

Da Jobcenter Planner kan indeholder personfølsomme oplysninger, kræver det at medarbejderen har et certifikat for at adgang. Det er samme certifikat som bruges til Arbejdsmarkedsportalen.

 

Sidst opdateret: 05-08-2020