Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om tilbagedatering i mere end 7 dage for'Arbejdet delvist genoptaget' - sagsnr.: 217610

19-03-2021 Der er ønske om, at fraværsforholdet 'Arbejdet delvist genoptaget' (id 37) kan tilbagedateres i mere end 7 dage.
23-03-2021 Forventes implementeret i release 2021-2 den 14-06-2021

'Uddannelse under pulje til uddannelsesløft' skal kunne registreres på jobparate i kontaktgruppe 2 - sagsnr.: 217239

09-03-2021 Jobparate i kontaktgruppe 2 'Kontanthjælpsmodtager' skal også kunne registreres med fraværsforholdet 'Uddannelse under pulje til uddannelsesløft' (id 74).
09-03-2021 Forventes implementeret i release 2021-2 den 14-06-2021.

Registrering af mindre intensiv indsats for borgere i kontaktgruppe 10 - sagsnr.: 214097

21-12-2020 I release 2020-4 blev muligheden for at registrere mindre intensiv indsats på borgere i kontaktgruppe 10 'Fleksjobansat' fjernet, idet boregren i kontaktgruppen ikke er omfattet af LAB § 106. Det vil på ny it-teknisk blive tilladt, at fravær vedrørende mindre intensiv indsats kan registreres på fleksjobansatte - for at jobcentret ikke behøver afbryde/afkorte fleksjobaktivitet for at personen kan skifte til 7 'Fleksjobvisiteret (ledig)', hvor det er tilladt at registrere fraværet.
15-03-2021 Er implementeret i release 2021-1 den 15-03-2021.

Raskmelding med afslutningsårsag 'Overgået til ressourceforløb' skal skifte kontaktgruppe til 11 - sagsnr.: 213895

16-12-2020 Når en borger raskmeldes med årsag 37 'Overgået til ressourceforløb' ønskes kontaktgruppen automatisk ændret til 11 'Ressourceforløb'.
15-03-2021 Er implementeret i release 2021 den 15-03-2021.

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, bør det være muligt for borgeren at vælge varighed:

  • 1 dag
  • Under 14 dage
  • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 23-03-2021