Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Juni 2020: Kontanthjælpsmodtageres selvbooking og samtaler

Dette kort viser implementering af selvbooking i alle landets kommuner. Af kortet fremgår andelen af selvbookede jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere.

Flyt musen over en kommune for at se andelen af selvbookede jobsamtaler for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Kortet viser tal for juni 2020.

Bemærk, at de lovgivningsmæssige krav til obligatorisk selvbooking er sat i bero i den viste periode og frem til d. 15. august, jf. bekendtgørelsen om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen af COVID-19.

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 10 procent
  • Gul: Jobcentre med en andel på mellem 5 og 10 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 5 procent.

Gennemsnit på landsplan

På landsplan er andelen af selvbookede samtaler 13,34 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 10.07.2020 med data for juni måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.

Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på STAR SharePoint Portal, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage:

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Beregningsgrundlag

Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede + indkaldte jobsamtaler).

Beregningen omfatter målgruppen: Jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I beregningen indgår samtaletypen: Jobsamtaler.

I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang ultimo august 2020.

Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. 

Kontaktoplysninger på arbejdsmarkedskontorerne

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.

Sidst opdateret: 15-02-2021