Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Min Plan.

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Min plan, som samles, drøftes og besvares.
Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

20-02-2020

Der er ingen specifikke krav til, hvad jobcenteret skal skrive i løbende status og afsluttende status på igangsatte aktiviteter. Beskrivelsen skal give mening for personen og skal give en pejling af resultaterne af de aftalte indsatser, og om borgeren har oplevet progression i forhold til formålet med indsatsen og det/de jobmål, I har aftalt at arbejde hen imod. Borgeren vil se de løbende og afsluttende status-beskrivelser under den specifikke indsats i Min Plan på Jobnet. Intentionen med statusfeltet er ikke en henvisning til et journalnotat. STAR har udarbejdet en guide til Min Plan, hvori formål og anvendelse af feltet beskrives. Guiden findes under

Vejledninger til Min plan 

 

20-02-2020

Der er ingen specifikke krav til, hvad jobcentret skal skrive i løbende status og afsluttende status på igangsatte aktiviteter. Status bør dog være let tilgængeligt for personen i Min Plan, hvor borgerens aftaler, indsatser og jobmål er samlet.
STAR har sat anslagsbegrænsninger i felterne ”Hvad” og ”Hvorfor” under indsatser i Min Plan, men der kan også være anslagsbegrænsninger opsat i fagsystemet. Dette kan jobcentret afklare med lokal superbruger.
En af intentionerne med den nye Min Plan er at den er overskuelig for personen, hvorfor det er afgørende, at beskrivelserne bliver præcise og konkrete for personen uden nødig lange beskrivelser. STAR har udarbejdet en guide til Min Plan, der kan findes på siden:

Vejledninger til min plan 

27-01-2020

Ja. For aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb, fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse og førtidspensionister, skal Min Plan indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter forslaget til LAB.

Sådanne aktiviteter kan fx være personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. til ledige handicappede.

Det står beskrevet under pkt. 161 i startvejledningen (nyt vindue)

17-12-2019

Ja. Den nye Min Plan på Jobnet skal give borgeren er hurtigt og let overblik over sit forløb ét sted bl.a. ved hjælp af den nye interaktive tidslinje. Min Plan er borgerens personlige plan for at komme i beskæftigelse eller uddannelse, og den indeholder:

  • Job- og/eller uddannelsesmål
  • Aftaler der er indgået i forbindelse med samtaler
  • Indsatser, herunder status på igangsatte og afsluttede indsatser

Jobcentret har pligt til at udarbejde og løbende opdatere Min Plan på Jobnet for borgeren, jf. LAB § 41, stk. 4. Borgeren skal holde sig orienteret i Min Plan på Jobnet, jf. BAB § 51, stk. 3. Dog undtagen borgere der er undtaget fra digital post, hvor borgeren i stedet skal have Min Plan udleveret eller tilsendt via brev, jf. BAB § 131.

17-12-2019

Der er ift. rehabiliteringsplanens indsatsdel (som skal indgå i Min Plan på Jobnet) ingen proceskrav til, hvor ofte den skal opdateres. Det er løbende og efter behov, hvilket også er beskrevet i startvejledningen i pkt. 179.

17-09-2019

DUN-fortegnelsen bliver ikke længere opdateret af Danmarks Statistik. DFDG benytter indtil videre stadigvæk DUN-fortegnelsen.

Work around: Hvis en DUN-kode ikke kan findes i kodelisten, kan uddannelsen i stedet registreres via et fritekstmål (custom).

Sidst opdateret: 16-09-2021