Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

CV på Jobnet – et vigtigt grundlag for den fælles indsats

CV’et er grundlaget for samarbejdet mellem den ledige, jobcentret og a-kassen. Derudover anvendes data i CV'et til virksomhedernes udsøgninger af den ledige.

I CV’et på Jobnet indtaster borgeren alle oplysninger om erhvervserfaring og kompetencer, der tilsammen tegner et billede af, hvad han kan tilbyde en fremtidig arbejdsplads. Når alle relevante oplysninger skal med, handler det om, at CV’et på Jobnet er et stam-CV, som borgeren kan udsøges fra, og ikke nødvendigvis et målrettet CV som kan sendes direkte til en arbejdsgiver.

Formål med CV’et

For jobkonsulenter

For jobkonsulenter hjælper indblikket i borgerens CV til at udøve rådgivning på et bredere grundlag.
For jobcenterkonsulenter i jobcentre, som har adgang til CV-udsøgningen, giver den samlede mængde af grundigt udformede CV’er et godt grundlag for at søge ledige borgere frem, med netop de kvalifikationer eller den erfaring, en arbejdsgiver efterspørger. Udsøgningen kan foretages på tværs af kommuner.

For borgeren

For borgeren skal CV’et først og fremmest give afklaring af hvilke styrker, han har på arbejdsmarkedet og dermed hvilke jobmuligheder, der er relevante. Det udgør samtidig den lediges ”salgsværktøj” overfor mulige arbejdsgivere.

Virksomheder

Virksomheder har også adgang til at foretage CV-udsøgning og derfra kontakte egnede kandidater.

Du kan læse mere om CV-udsøgningen under

For Virksomheder

Vision for CV

I 2014-2015 kom en forbedret udgave af CV på Jobnet med den målsætning at forbedre såvel indfrielsen af ovenstående formål, som borgernes brugeroplevelse af CV’et.

Visionen med dette nye CV er, at ledige borgere oplever CV’et som et nyttigt og tidssvarende værktøj i relation til deres jobsøgning, som det er relevant at udfylde og løbende holde ajour, så de i højere grad udformer tilstrækkelige og fyldestgørende CV’er.

Det vil betyde, at man i Jobnet opnår en optimering af data i CV’ banken over de kompetencer, der findes blandt ledige borgere. Således optimeres også virksomheders mulighed for at finde den arbejdskraft, de har behov for og borgers muligheder for at blive udsøgt af mulige arbejdsgivere eller virksomhedskonsulenter.

CV’ets udspring og sammenhænge

Det nye optimerede CV har for dagpengemodtageres vedkommende sit udspring i den del af Beskæftigelsesreformen, der handler om it-understøttelse af Virksomhedsservice.

Det er beskrevet, at jobcentrene skal holde fokus på at hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har behov for. Det kræver som udgangspunkt, at CV’erne på Jobnet er velegnede til at anvende som objekter for udsøgning.

CV’et indgår som et af de værktøjer, der anvendes i det fælles kontaktforløb mellem dagpengemodtagere og jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. 

Læs om Det Fælles Kontaktforløb:

Det Fælles Kontaktforløb

CV’et indgår som element i pilotprojektet den gode samtale 2.

Læs om dette projekt:

Den gode samtale 2

CV’et er det første, den ledige borger skal udfylde, når han tilmeldes. Den udgør en form for grundpille, som andre IT-værktøjer skal ses i sammenhæng med. Det gælder fx Min Plan, hvor den plan, der aftales tager afsæt i den lediges uddannelse, erfaringer og kvalifikationer. Det gælder også den lediges Joblog, hvor den lediges jobsøgning ligeledes skal afspejle, hvad han konkret kan tilbyde en arbejdsgiver.

Læs om Min Plan:

Min Plan

Læs om Min Joblog:

Min Joblog

Lovgivning

Læs om lovgivningen vedrørende CV på Jobnet:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 06-12-2018