Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om uddannelse - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til uddannelse i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse

Hvornår er et forløb afbrudt?

28-03-2018

Et uddannelsesforløb anses for afbrudt, hvis der går mere end 6 måneder mellem hhv. afslutning og opstart på to forskellige dele af uddannelsen, f.eks. afslutning af grundforløb 2 og opstart i praktik.

Kan en virksomhed, der ansætter en beskæftiget faglært med forældet uddannelse som voksenlærling, få voksenlærlingetilskud?

19-12-2019

Nej. Ordningen kan ikke benyttes ved ansættelse af beskæftigede med en erhvervsuddannelse, uanset om uddannelsen er forældet eller ej.

Findes der en positivliste for voksenlærlinge?

19-12-2019

Ja, for de voksenlærlinge der kommer fra beskæftigelse, er arbejdsgivertilskuddet betinget af, at uddannelsen fremgår af en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Er der forskel på ”forældet uddannelse” og ”medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen de sidste 5 år”?

19-12-2019

Nej. Der er ikke nogen indholdsmæssig forskel på de to formuleringer.

Sidst opdateret: 03-09-2020