Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trainee-indsats for dimittender

Formålet med indsatsen for flere trainee-forløb er at bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til hele Danmark og praktikpladser fra august 2016 er der på finansloven for 2017 afsat samlet 24,5 mio. kr. til en forlængelse af trainee-indsatsen i 2017-2018 inden for Akademikernes, FTF’s og LO´s område. Bevillingen blev fordelt med 10 mio. kr. til Akademikernes og FTF´s område samt 4,5 mio. kr. til LO´s område. Formålet er at bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet. 

Målgruppen er således ledige dimittender med videregående uddannelse, der modtager dagpenge på dimittendsats. 

Med aftalen om kvalificeret arbejdskraft fra november 2018 blev der afsat midler til, at der også i 2019 kunne iværksættes en trainee-indsats. Med aftalen om opkvalificering i 2019 er der afsat midler til, at aftalen yderligere forlænges til 2020.

Som følge af aftale om ekstraordinært løft af ledige afsættes der ekstraordinært yderligere 8 mio. kr. til indsatsen, som løber frem til 1. juli 2021. Desuden forlænges ordningenmed et år frem til 1. juli 2022.

Styring og koordinering

I 2019 blev FTF og LO fusioneret til FH, og FH og AC har ansvaret for at varetage styring og koordinering af deres respektive indsatser i 2019 og fremefter.

Evaluering 

Som følge af trepartsaftalen II om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft fra 2016 er der gennemført en evaluering af Metrica og Epinion. Herunder kan du finde både hele evalueringen og en pixi udgave. 

Evaluering af trainee indsatsen for årene 2017-2018 (pdf) (nyt vindue)

Evaluering af trainee indsatsen for årene 2017-2018 i en pixi udgave (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-10-2021