Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nytteindsats

Nytteindsats er et redskab i beskæftigelsesindsatsen ligesom fx. virksomhedspraktik eller løntilskud. Formålet med nytteindsats er, at man skal arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave i en offentlig virksomhed, fx. en kommune. Varigheden af et forløb kan vare op til 13 uger.

Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse.

Målgrupper for nytteindsats

Nytteindsats kan gives til følgende målgrupper:

  • Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Disse skal i videst muligt omfang forsørge sig selv, indtil de skal begynde på en uddannelse. Hvis de ikke selv finder et job i denne periode, skal de senest efter en måned have en indsats, fx i form af nytteindsats.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse skal mødes med klare krav om at søge job. Hvis de ikke har behov for et andet tilbud for at komme i job, vil de kunne arbejde for deres kontanthjælp i et tilbud om nytteindsats.
  • Øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Disse kan også efter en konkret vurdering tilbydes at komme i nytteindsats. Det vil dog sjældent være det mest relevante tilbud, da disse grupper ofte vil have behov for andre og mere støttende indsatser.
  • Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Dissekan alene få tilbud om nytteindsats som rådighedsafprøvende tilbud.

Egnede jobfunktioner til nytteindsats

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsats skal være. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

Inspirationskatalog om nytteindsats

Inspirationskatalog om nytteindsats giver inspiration fra eksisterende nyttejob og viden om praktiske forhold, når et nyttejob skal etableres. Kataloget har eksempler på velfungerende nytteindsatsforløb, der fungerer godt. Der er også forslag til, hvordan kommunerne kan lavet et velfungerende samarbejde med arbejdsmarkedets parter og medarbejderrepræsentanter om nytteindsats. 

Inspirationskatalog: En nyttig indsats. Inspiration til jobcentre om brug af nytteindsats
Sidst opdateret: 22-10-2021