Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om jobrotationsordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål til jobrotationsområdet, som kan være af generel interesse. Nedenfor kan du se svar på nogle generelle spørgsmål og ellers henvises til reglerne og "vejledning om jobrotation", hvor du kan få svar på det meste om jobrotationsordningen.

Der er tale om svar på konkrete spørgsmål, som derfor ikke nødvendigvis uden videre kan generaliseres til andre situationer. 

Det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre, at alle betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Kravene finder du i de gældende regler, som er:

Spørgsmål kan stilles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail til star@star.dk.

07-03-2018

Der er ikke i reglerne en bestemmelse om tilbagebetaling, hvis den beskæftigede – efter at have gennemført den praktiske del af efteruddannelsen – ved afslutningen af efteruddannelsen dumper i en prøve og derfor ikke gennemfører prøven.

Det er fortsat en betingelse, at ydelsen alene udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

 

12-12-2019

Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede efteruddannelses- og lønudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

Ydelsen udgør 190,44 kr. pr. time (2020-niveau). Beløbet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Vejledning om satser mv.

Staten refunderer 60 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse.

Eksempel:

Arbejdsgiver bevilges jobrotationsydelse for 300 timer af kommunen. Jobrotationsydelse, der udbetales af kommunen til arbejdsgiver:
300 x 190,44 = 57.132 kr.

Statsrefusion til kommunen: 57.132 x 60 pct. = 34.279,20 kr.

 

For dagpengemodtagere tæller den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet (fra marts til august) med, når det skal vurderes om dagpengemodtageren lever op til kravet om forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

Dermed kan dagpenge/løntilskudsjob i perioden marts-august 2020 medregnes på samme måde som dagpenge/løntilskudsjob i andre perioder, selvom perioden marts-august 2020 for dagpengemodtagere anses for en ”død periode” i forhold til kontaktforløbet og i dagpengesystemet.

For øvrige borgere vil der ikke – hverken i kontaktforløbet eller i ydelsessystemet – være en ”død periode”. For disse borgere beregnes forudgående ledighed som hidtil.

Sidst opdateret: 08-10-2020