Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om jobrotationsordningen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager jævnligt spørgsmål om administrationen af jobrotationsordningen, som kan være af generel interesse, og vi har derfor samlet et udsnit af dem med tilhørende svar for at sikre en så ensartet administration af ordningen som muligt.

Du kan finde de spørgsmål, vi har modtaget, inddelt i spørgsmål vedr. arbejdsgiver, den beskæftigede, vikaren og refusion:

Jobrotationsordning: Relevant for arbejdsgiver

Jobrotationsordning: Relevant for beskæftigede

Jobrotationsordning: Relevant for vikaren

Jobrotationsordning: Om refusion

Der er tale om svar på konkrete spørgsmål, som derfor ikke nødvendigvis uden videre kan generaliseres til andre situationer. 

Det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre, at alle betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Kravene finder du i de gældende regler, som er:

  • §§ 97, 98 a, 98 b og 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Kap 16 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Vejledning om jobrotation

Retsinformation (nyt vindue)

Spørgsmål kan stilles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail til star@star.dk.

Sidst opdateret: 07-08-2019