Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tidsplan for lovforslag om Nytænkning

Her kan du læse mere om tidsplanen for lovforslagene, der udmønter anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen forventes at blive udmøntet i to lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Lovforslagene vil bl.a. indeholde forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om sygedagpenge.

Første lovforslag

Det første lovforslag indeholder bl.a. forslag om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon samt forenklinger af administrative krav.

Lovforslaget fremsættes 25. januar 2023 og træder i kraft 22. marts 2023.

Folketingets hjemmeside: L 14 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (nyt vindue)

Andet lovforslag

Lovforslaget har været i ekstern høring fra den 28. februar til den 23. marts 2023. Lovforslaget forventes at blive fremsat i maj 2023 og træde i kraft 1. januar 2024.

De mest centrale bekendtgørelser forventes at blive sendt i høring henover sommeren 2023 og udstedt i august 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Tidsangivelserne er foreløbige og kan ændre sig undervejs.

STAR er i dialog med KL og DAK om implementering af mere ansvar til a-kasser. Der kommer mere information herom på star.dk, så snart det er muligt.

 

Sidst opdateret: 12-04-2023