Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mentorhåndbogen

STAR har udviklet en håndbog om mentorer til sagsbehandlere i jobcentre. Håndbogen vejleder om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen.

Håndbogen 'Mentorkorps' giver inspiration og råd til, hvordan et jobcenter kan etablere, vedligeholde og udvikle et mentorkorps.

Håndbogen 'Mentorkorps' (pdf) (nyt vindue)

Målgruppen for håndbogen er særligt de medarbejdere i jobcentrene, der får en central rolle i udvikling og drift af mentorkorpset, men alle, der har del i samarbejdet med mentorer, kan finde inspiration og gode råd til inddragelse af mentorer i beskæftigelsesindsatsen.

Redskaber

Håndbogen suppleres af en række redskaber, som kan anvendes i startfasen og i relation til allerede etablerede mentorkorps.

Trin 1 – Mentorer til borgere i ressourceforløb – rammer og opgaver

Redskab 1: Mentorens logbog (pdf) (nyt vindue)

Redskab 2: Henvisningsskema fra koordinerende sagsbehandler til mentor (pdf) (nyt vindue)

Trin 2 – Etablering af mentorkorps

Redskab 3: Jobannonce (pdf) (nyt vindue)

Redskab 4: Dilemmacases til jobsamtale (pdf) (nyt vindue)

Trin 3 – Opkvalificering af mentorer

Redskab 5: Fokuspunktliste (pdf) (nyt vindue)

Redskab 6: Eksempel på progressionsskemaer (Excel) (nyt vindue)

Redskab 7: Mentorhjulet (pdf) (nyt vindue)

Redskab 8: Mentoraftale (pdf) (nyt vindue)

Trin 4 – Vedligeholdelse af mentorkorps

Redskab 9: Metodebeskrivelse af reflekterende team til kollegial sparring (pdf) (nyt vindue)

Borgercase

Redskab 10: Borgercase, der kan anvendes til drøftelse af snitfladen mellem mentor efter LAB og Servicelovens §85 (pdf) (nyt vindue)

Inspirationscases

I tilknytning til håndbogen er der udarbejdet 9 korte inspirationscases. Casene er baseret på konkrete erfaringer fra jobcentre, der har arbejdet med mentorkorps, og kan give inspiration til, hvordan opgaven kan gribes an. Derudover kommer casene med en række anbefalinger, opmærksomhedspunkter og fordele under de enkelte temaer.

Case 1: Etablering, opbygning og organisering af mentorkorps – hvordan kan det gøres? (pdf) (nyt vindue)

Case 2: Mentor og voksenstøtte efter Serviceloven – hvordan kan funktionerne sammentænkes? (pdf) (nyt vindue)

Case 3: Supervision til mentorer – hvordan kan der arbejdes med dette? (pdf) (nyt vindue)

Case 4: Mentorers viden om beskæftigelsessystemet – hvordan sikres tilstrækkelig viden, og hvad er 'tilstrækkelig'? (pdf) (nyt vindue)

Case 5: Mentors opgaver – hvilke opgaver løser mentor, og hvilke opgaver løser mentor ikke? (pdf) (nyt vindue)

Case 6: Tilrettelæggelse af mentorindsatsen – hvor mange timer om ugen bruger mentor, og hvordan tilrettelægger mentor sin tid? (pdf) (nyt vindue)

Case 7: 'Kontrakt' med klare mål og delmål – hvordan udarbejdes kontrakten, og hvordan kan der arbejdes med borgerens progression? (pdf) (nyt vindue)

Case 8: Et godt match mellem mentor og borger - hvordan sikres dette? (pdf) (nyt vindue)

Case 9: Det tværfaglige samarbejde mellem mentor og jobkonsulent/sagsbehandler – hvordan kan det tilrettelægges? (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-09-2022
} }, false);