Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontaktforløbet

Med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 er kontaktforløbet forenklet. Der stilles færre krav til, hvornår der skal holdes jobsamtaler, og der er også færre krav til indholdet i jobsamtaler.

Med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 er kontaktforløbet forenklet. Der stilles færre krav til, hvornår der skal holdes jobsamtaler, og der er også færre krav til indholdet i jobsamtaler.

Kontaktforløbet ensrettes på tværs af målgrupperne. Der stilles krav om fire samtaler i jobcentret de første 6 måneder.

Ved ydelsesskift, fx fra kontanthjælp til ressourceforløb, skal der igen afholdes fire samtaler inden for det første halve år på den nye ydelse.

Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal fortsat have første samtale inden for en uge efter første henvendelse om hjælp med henblik på visitation.

Sygedagpengemodtagere skal også fortsat have første samtale tidligt i forløbet og senest inden udgangen af 8. sygefraværsuge for at understøtte tidlig tilbagevenden til job.

Efter seks måneders ledighed aftales kontaktforløbet individuelt mellem jobcentret og borgeren. Borgeren har ret til samtaler, hvis pågældende ønsker det. Samtidig skal kommunen holde samtaler med borgeren, når den vurderer, der er behov for det. Udgangspunktet er, at samtaler holdes, når det giver mening.

Den enkelte sagsbehandler og borgeren fastlægger indholdet af jobsamtalen i overensstemmelse med formålet med kontaktforløbet, så jobsamtalen bliver meningsfuld og målrettet. Der skal være fokus på jobsøgning. Jobcenteret skal løbende understøtte, at borgeren får en aktiv indsats og har et fyldestgørende CV. Enkelte krav til indhold gælder fortsat og vedrører vejledning om 225-timers-reglen og om repatriering. Derudover skal jobcenteret vejlede en dagpengemodtager om 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis personen efterspørger det.

Du kan se mere om reglerne for det individuelle kontaktforløb for de forskellige ledighedsmålgrupper i Kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-09-2023