Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobrettede samtaler

Jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre skal tage udgangspunkt i den enkelte lediges ønsker, behov og ressourcer, når der gennemføres jobrettede samtaler.

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job, evt. via uddannelse.

Hvad er en jobrettet samtale?

En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende. Målet er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

Hvad kræver det af jobkonsulenten?

Det stiller en række krav til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser at gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job. Jobkonsulenterne skal fx:

  • kunne gennemføre samtaler, hvor ledige oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker, behov og kompetencer, og hvor de ledige selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter der sættes i værk
  • have viden om arbejdsmarkedet at investere i samtalen – både lokalt og regionalt, ud fra brancheforskelle, om mulige jobåbninger, om kompetencekrav m.m.
  • motivere de ledige til at anvende digitale værktøjer som selvbooking og joblog, ligesom jobkonsulenten skal sørge for en klar sammenhæng mellem samtalerne og arbejdet med værktøjerne
  • bidrage målrettet til et konstruktivt samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige.

Hvordan komme i gang?

Som jobkonsulent kan du få hjælp til at løse opgaven i 'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser', der giver dig praksisnære redskaber og viden til at kvalificere dine jobrettede samtaler. Du kan bl.a. læse om forskellige samtaleteknikker og om at skabe progression i samtaleforløbet.

Lederen kan få søge inspiration til implementering af den jobrettede samtale i ’Metodehåndbog om den jobrettede samtale.

MetodeHåndbøgerne er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Cabi på vegne af STAR som led i projekt 'Jobrettede Samtaler'.

'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser' (pdf) (nyt vindue)

Metodehåndbog (pdf) (nyt vindue) – en guide til lederen om forandringsledelse og best practice når den jobrettede samtale skal implementeres

Som supplement til håndbøgerne er der udarbejdet 7 praksisark omkring den jobrettede samtale (1. Den jobrettede samtale (introducerende praksis-ark) 2. Samtaleteknikker 3. Arbejdsmarkedsviden 4. Selvbooking 5. Joblog 6. Aktionslæring 7. Ledelse).

Samlet praksisark (pdf) (nyt vindue)

Hent mere viden

Du kan desuden klikke dig frem til yderligere redskaber og viden, der understøtter jobrettede samtaler.

Læs mere om viden og de forskellige redskaber

Værktøjskasse til jobrettet samtale

Jobcentrene, der har deltaget i projektet 'Jobrettet samtale 1', har udviklet en række værktøjer, som understøtter den jobrettede samtale. Værktøjerne er rettet mod både borgere og sagsbehandlere.

Læs mere om de forskellige værktøjer

 

Læs om projekt 'Jobrettet samtale'

7 praksisark omkring den jobrettede samtale. Inspiration til medarbejdere og ledere om afholdelse af den jobrettede samtale.

Samlet praksisark (pdf) (nyt vindue)  

Metodehåndbog om den jobrettede samtale. Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres

Metodehåndbog (pdf) (nyt vindue)

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Håndbog

Værktøjskasse til jobrettet samtale

Jobcentrene, der har deltaget i projektet 'Jobrettet samtale', har udviklet en række værktøjer, som understøtter den jobrettede samtale. Værktøjerne er rettet mod både borgere og sagsbehandlere.

Læs mere om de forskellige værktøjer 

Sidst opdateret: 09-04-2018