Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om det fælles og intensiverede kontaktforløb

Det fælles og intensiverede kontaktforløb består af en række aktiviteter, der alle sigter mod at få den ledige i job så hurtigt som muligt.

Hvordan kan a-kassen og jobcentret dele information om den ledige, som også er synlig for den ledige?

30-01-2018

Samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse understøttes ved, at begge parter medvirker til udarbejdelsen af ”Min Plan”, som er den lediges personlige plan for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes giver jobloggen mulighed for informationsudveksling og koordination mellem jobcenter og a-kasse.

Det er vigtigt, at den enkelte sagsbehandler hurtigt efter en afholdt samtale afgiver informationer om, hvad der aftalt til jobsamtalen i ”Min Plan”, således at disse informationer er synlige for alle parter i den videre planlægning af den lediges ledighedsforløb. Det er fx relevant i forhold til den lediges booking af næste samtale eller koordinering og forberedelse i henholdsvis jobcenter og a-kasse.

Tæller tredje fællessamtale i 16. måned som en jobsamtale?

13/02/2020

Ja. Det fremgår af §31, stk. 2, i LAB at for dagpengemodtagere deltager arbejdsløshedskassen i en jobsamtale om en intensiveret indsats. 

Sidst opdateret: 03-09-2020