Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Det fælles og intensiverede kontaktforløb

Det fælles og intensiverede kontaktforløb består af en række aktiviteter, der alle sigter mod at få den ledige i job så hurtigt som muligt.

Det fælles og intensiverede kontaktforløb er etableret, så ledige får en tidlig og intensiv indsats og oplever, at kontakten til beskæftigelsessystemet er sammenhængende og koordineret ved at inddrage både jobcentret og a-kassens kompetencer. De ledige vil fremover skulle til seks samtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder.

Med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er kontaktforløbet forenklet. Der stilles færre krav til, hvornår der skal holdes jobsamtaler, og dr er også færre krav til indholdet i jobsamtaler.

De ledige skal til seks jobsamtaler i jobcenteret i løbet af de første seks måneder. To af disse jobsamtaler vil som udgangspunkt være fælles med a-kassen.

A-kassen har fortsat ansvaret for at holde CV-samtalen og to rådighedssamtaler i løbet af de første seks måneder.

Efter de første seks måneder aftaler jobcenteret og den ledige det videre kontaktforløb. Jobsamtalerne holdes, når der er behov for det, og det er jobcenteret, der vurderer, når der er behov. Den ledige har også ret til en jobsamtale, hvis den ledige anmoder herom.

A-kassen holder rådighedssamtaler efter behov efter de første seks måenders ledighed.

Derudover er der en tredje fælles jobsamtale, som skal afholdes senest ved 16 måneders ledighed. Denne jobsamtale er fælles med a-kassen.

Aftalen indebærer i øvrigt følgende:

  • Den første fælles jobsamtale med a-kassen kan frit tilrettelægges inden for de første tre måneder og den anden inden for de næste tre måneders ledighed.
  • Det skal i højere grad være op til den enkelte sagsbehandler og den ledige at fastlægge indholdet i jobsamtaler, så jobsamtalen er meningsfuld og målrettet.
  • Formålet med kontaktforløbet er fastholdt, og der skal være fokus på jobsøgning. Jobcenteret skal løbende understøtte, at den ledige får en aktiv indsats og har et fyldestgørende CV.
  • A-kassen kan vælge at deltage i fælles jobsamtaler ved personligt digitalt fremmøde, men den ledige kan anmode om, at a-kassen deltager ved fremmøde.

A-kassen deltager i den første fælles jobsamtale, hvis a-kassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation vurderer, at den ledige har brug herfor. Vurderer a-kassen, at den ledige ikke har behov for en jobsamtale, hvor både jobcentret og a-kassen er til stede, kan a-kassen vælge ikke at deltage i jobsamtalen, medmindre den ledige eller jobcenteret anmoder herom..

I forhold til de øvrige fælles jobsamtaler skal a-kassen deltage med fremmøde fysisk eller digitalt, med mindre den ledige ikke ønsker a-kassens deltagelse.

Ledige har pligt til selv at booke deres jobsamtaler i jobcentret. Jobcentret indkalder til fælles jobsamtaler. Hvis den ledige eller a-kassen i forbindelse med en fælles jobsamtale tilkendegiver, at a-kassen ikke skal deltage, indkalder jobcentret alligevel til en fælles samtale med a-kassens deltagelse. Jobcentret registrerer efterfølgende samtalen som afholdt og angiver en af følgende situationer:

  • A-kassen deltog,
  • Borger ønskede ikke a-kassens deltagelse,
  • A-kassen har valgt ikke at deltage,
  • A-kassen udeblev.

Du kan se mere om reglerne for det individuelle kontaktforløb for de forskellige ledighedsmålgrupper i Kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Forsøg med kontaktforløbet

Udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet i en 4-årig forsøgsperiode, som løber til udgangen af 2023. I den periode har de ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneders sammenlagte ledighed.

A-kasserne skal foretage en indledende afklaring af de ledige, der indgår i initiativet. Dete skal ske med henblik på, at ledige med komplekse udfordringer, som derfor er i risiko for langtidsledighed, overgår til et kontaktforløb i jobcenteret og får en tidlig indsats, der skal forebygge langtidsledighed. U nge under 25 år, der er i målgruppen for et uddannelsespålæg, får også et kontaktforløb i jobcenteret.

Se mere herom i bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedkasser og tilknyttet vejledning.

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedkasser (nyt vindue)

Vejledning til forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 26-08-2020