Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om forløb - uddannelsesløft

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om puljen til uddannelsesløft, som kan være af generel interesse

Kan ufaglærte uden erhvervserfaring også benytte sig af puljen til uddannelsesløft?

09-06-2017

Ja. I en treårig forsøgsperiode fra 2017 til 2019 får ufaglærte dagpengemodtagere uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse mulighed for at tage første trin i en erhvervsuddannelse som euv3.

Hvis man allerede har et trin i en erhvervsuddannelse, kan man så benytte puljen til uddannelsesløft til at få et yderligere trin eller et speciale inden for samme fag?

09-06-2017

Ja. I en treårig forsøgsperiode fra 2017 til 2019 får ledige, der allerede har et trin i en erhvervsuddannelse mulighed for at bygge ovenpå dette trin med enten endnu et trin eller et speciale inden for samme erhvervsuddannelse. Det trin man bygger ovenpå skal dog have været færdiggjort i 18 måneder eller mere, inden der kan påbegyndes et nyt trin eller speciale.

Må uddannelsesforløbet strække sig ud over dagpengeperioden?

09-06-2017

Ja. En treårig forsøgsperiode fra 2017 til 2019 giver mulighed for, at erhvervsuddannelsen rækker ud over dagpengeperioden, således at uddannelsen afsluttes på ordinære vilkår uden dagpenge. Dog må kun en femtedel af uddannelsen tages efter dagpengeperioden er udløbet. Hermed skal 4/5 af uddannelsen kunne færdiggøres inden dagpengeperioden udløber. Når jobcentret afgiver tilbud om uddannelsen skal det være dokumenteret, at minimum 4/5 af uddannelsen kan gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode.

Må man tage et eux-forløb under puljen til uddannelsesløft?

09-06-2017

Efter de regler for erhvervsuddannelserne, der gælder fra august 2015, udbydes eux på en række erhvervsuddannelser, som en mulighed. For meget få erhvervsuddannelser (fx kontoruddannelsen) er eux en tvungen del af erhvervsuddannelsen. Man kan godt tage et eux-forløb som en del af en erhvervsuddannelse med tilskud fra puljen til uddannelsesløft, hvis erhvervsuddannelsen udbydes efter lov om erhvervsuddannelser, jobcentret vurderer, at det er relevant for at den ledige kommer i arbejde og den samlede erhvervsuddannelse kan gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode.

Må man tage praktik i en virksomhed under puljen til uddannelsesløft? Og hvilken forsørgelse får man under praktikken?

09-06-2017

Når man tager en erhvervsuddannelse under puljen til uddannelsesløft med praktik, så skal uddannelsen udbyde skolepraktik, jf. BAB § 52.

Man må dog gerne tage praktikdelen i en virksomhed, hvis det lader sig gøre. Under praktikken i virksomheden modtager personen løn fra arbejdsgiveren.

Hvis lønnen er mindre end de 80 pct. af højeste dagpengesats, som den ledige modtager under erhvervsuddannelsen, er der regler om, at der kan suppleres op med dagpenge til de 80 pct. (krone for krone). Man skal i øvrigt opfylde betingelserne for ret til dagpenge. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Hvis der ikke suppleres op med dagpenge, så forbruger personen ikke af sin dagpengeperiode.

Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til dagpenge, herunder om der kan suppleres op, og om der forbruges af dagpengene.

Sidst opdateret: 16-05-2019