Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Forløb

Spørgsmål og svar vedr. forløb til puljen til uddannelsesløft

Må man tage et eux-forløb under puljen til uddannelsesløft?

04-09-2020

Efter de regler for erhvervsuddannelserne, der gælder fra august 2015, udbydes eux på en række erhvervsuddannelser, som en mulighed. For meget få erhvervsuddannelser (fx kontoruddannelsen) er eux en tvungen del af erhvervsuddannelsen.

Må man tage praktik i en virksomhed under puljen til uddannelsesløft? Og hvilken forsørgelse får man under praktikken?

04-09-2020

Man må gerne tage praktikdelen i en virksomhed, hvis det lader sig gøre. Under praktikken i virksomheden modtager personen løn fra arbejdsgiveren.
Hvis lønnen er mindre end de 80 pct. af højeste dagpengesats, som den ledige modtager under erhvervsuddannelsen, er der regler om, at der kan suppleres op med dagpenge til de 80 pct. (krone for krone). Man skal i øvrigt opfylde betingelserne for ret til dagpenge. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v.
Hvis der ikke suppleres op med dagpenge, så forbruger personen ikke af sin dagpengeperiode.
Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til dagpenge, herunder om der kan suppleres op, og om der forbruges af dagpengene.

Sidst opdateret: 04-09-2020